Město očima nezávislého člověka

Místní firma soutěž nevyhrála

20.11.2013 14:49

Město vypsalo výběrové řízení na akci „Odborné arboristické práce pro město“. Řízení již proběhlo, firmy zaslaly nabídky a dne 1.11.2013 v 10,30 hodin se sešla v kanceláři OŽP hodnotící komise na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu. Do soutěže poslalo nabídky celkem pět firem.

Jako obvykle byla jediným kritériem výše nabízené ceny. Nejnižší cenu, 95.900 Kč bez DPH nabídla firma JIB s.r.o. Až na druhém místě se umístil Michal Hradský ze Staré Boleslavi, který nabídl cenu 107.850 Kč bez DPH. Ostatní firmy měly své nabídky podstatně vyšší.

Rada města uložila OŽP připravit smlouvu o dílo s vítěznou firmou, ale o jaké práce přesně se bude jednat, se v zápisu neuvádělo. Vzhledem k názvu akce se tudíž pouze lze domnívat, že se bude jednat o práce na zabezpečení stromů ve městě před eventuálním pádem větví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.