Město očima nezávislého člověka

Místo aby postavili pomníček, třepou se na peníze ze skládky

03.03.2014 20:58

O plánované těžbě a skládce v lokalitě „U jatek“ toho bylo již napsáno mnoho. Na jednu věc se zatím ve víru probíhajících diskuzí jaksi zapomnělo. Podíváte-li se, kdo jsou vlastníky pozemků, kterých se těžba a následná skládka týká, zjistíte, že podstatnou část těchto pozemků vlastní katolická církev – přesněji řečeno staroboleslavská kapitula. Však také na těchto pozemcích kázal věřícím sám papež v rámci Národní svatováclavské pouti. Celé svatováclavské slavnosti se tenkrát mimořádně vydařily a vedoucí odboru kultury Milan Novák za ně dokonce dostal od papeže prostřednictvím kardinála Vlka rytířský řád.

Zdálo by se, že věřící budou chtít na okamžiky, kdy papež přijel a kynul zde davům, rádi vzpomínat a postaví na louce U jatek třeba pomníček připomínající výše zmíněné události. Ano, toto by se jistě dalo očekávat kdekoliv v civilizované Evropě. Jsme však v České republice, přesněji řečeno v Brandýse n/L - St. Boleslavi a všichni víme, jak to tady chodí. Tady není svaté nic. Dokonce ani církev. Jak jinak si je možno vysvětlit fakt, že místní církevní představitelé, místo toho, aby na posvátné loučce U jatek, postavili nějakou připomínku těchto především pro ně slavnostních dní, raději nechají tuto loučku vytěžit a zavézt odpadem z celých středních Čech?  Těžař – TAPAS Borek musel jistě dostat „požehnání“ od staroboleslavské kapituly, jinak by zřejmě nemohl uskutečnit své zájmy a stamilionový byznys se skládkou. A velmi pochybuji, že toto „požehnání“ bylo zadarmo.

Tomu, že některým vlastníkům pozemků v dotčené lokalitě nebudou smrdět peníze z tohoto kontroverzního počinu, se nelze divit. Zkrátka jsou to jen lidé. Čemu se ale divit lze, je ale přístup místních církevních představitelů, kteří proti skládce, těžbě a znesvěcení jejich významného místa nejenže nic neudělali, ba se možná dokonce doslova třepou na příjmy založené na svinstvu největším. Co na to jejich staroboleslavské ovečky? Těm několika kostelním babkám se řekne něco ve stylu, že „Bůh to žádá“ a je klid. No a hlavní staroboleslavskou ovečku Ninu Novákovou, shodou okolností místostarostku a manželku vyznamenaného rytíře Milana Nováka to zřejmě také nezajímá. Její katolicko-konzervativní strana TOP09, která ve městě vládne, také hraje v zájmu těžaře a stamilionových zisků ze skládky. 

Na internetových stránkách katolického sdružení jménem „Matice staroboleslavská“, kterému opět předsedá místostarostka Nina Nováková, se dokonce píše:

„Základním předmětem péče Matice staroboleslavské bude Národní svatováclavská pouť, která se v průběhu sedmi ročníků stala jednou z nejvýznamnějších duchovních akcí v Čechách a hlavní akcí svátku národního světce a státního svátku české státnosti, a byla požehnána i návštěvou Svatého otce. V roce 2003 vznikla, možná jako trochu pošetilá, myšlenka vyvést svatováclavskou bohoslužbu ze zátiší kostela na veřejné prostranství a otevřít ji veřejnosti jako manifestaci svatováclavské tradice, obnovit slávu staroboleslavských poutí v celonárodním měřítku.“

„Smyslem Matice je poutní tradici rozvíjet jako manifestaci živé víry, potřebné v současném světě. Poutní místo udržovat nikoli jako turistickou atrakci, ale především jako jedno z hlavních center duchovního života v zemi.“

Výše zmíněné květnaté fráze, raději nechám bez komentáře. Je to k smíchu. Všichni víme jak místostarostka Nováková (TOP09) a další zástupci TOP09 na zastupitelstvu hlasují a jakou faleš na nás hrají. Protestující a slušně diskutující občany se neštítí dokonce urážet. Jejich místostarosta generál Nekvasil (dříve KSČ, nyní TOP09) dokonce prohlásil, že těžba bude. Přitom jako představitelé města a zastupitelé měli 3 roky na to, aby se důstojnost místa, kde kázal papež, nějakým způsobem zachovala. Aktivně neudělali nic. A když něco udělali, udělali to záměrně tak, aby to bylo plácnutí do vody. Ztráceli dopisy a nekonali. Místo aby vyhodili úředníky města zodpovědné za tento průšvih, tak je urputně tají a brání. Tolik místní propojení politiky a církve po staroboleslavsku. Názor si jistě udělá každý sám. 

Je zřejmé, že nejdůležitější hodnotou pro místní katolické představitele jsou finance, nějaká pieta nebo dokonce zájmy Staroboleslaváků jsou jim ukradené. Místo, aby se snažili ze Staré Boleslavi vybudovat ráj na zemi, umožňují zde otrávit ovzduší, vodu a životní prostředí tak, aby se z jejich proklamovaného posvátného místa stalo doslova peklo na zemi. To všechno za mrzký peníz.

Ale abych nebyl příliš negativní - pomníček papežovi se možná přece jenom časem objeví – ovšem na hromadě „zrekultivovaného“ tlejícího odpadu. Ale co když bude chtít někdy v budoucnu přijet další papež? Postaví mu pódium na té samé hromadě, nebo ho rovnou posadí na bagr…?

Nebo se stane zázrak a báňský úřad rozhodne proti těžbě?

Lukáš Peldřimovský

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.