Město očima nezávislého člověka

Místo dětského hřiště garáže? Lidé protestují!

21.07.2013 11:28

Podle Regulačního plánu Sídliště U Nádraží by mezi ulicemi Lipová a Jasanová měl vzniknout dvoupodlažní objekt s řadovými a podzemními garážemi. Celkem by se tam mělo vejít sto padesát aut.

Byl by to velice záslužný počin, neboť ve všech městských sídlištích, nejen U Nádraží, je absolutní nedostatek parkovacích míst a již nyní parkují vozidla kde se dá, ale i nedá, takže například hasiči a záchranáři mají obrovské problémy s projetím.

Jenomže je zde problém. Objekt by měl vzniknout přesně tam, kde se nyní nachází dětské hřiště, zeleň se vzrostlými stromy, tedy jakási zelená a klidová oáza v betonové džungli paneláků. Dětské hřiště využívá nejen mnoho dětí s přilehlých domů, ale schází se tady i omladina a dokonce je dětské hřiště hojně využíváno mateřskými školami. A všichni by měli o hřiště přijít, aby se tady mohlo parkovat.

Lidé žijící na tomto sídlišti si uvědomují, že vybudování garáží a stání pro sídliště je naprosto nezbytné, tvrdí však, že by se podobný objekt dal postavit i jinde, aby se nemuselo zničit dětské hřiště. Věří, že by město jiné místo, byť o něco vzdálenější přece jen mohlo najít. A proto vznikla na záchranu dětského hřiště petice. Pod článkem je přiložena.

Plně za nimi stojím. A dodávám. Na jedné straně město ohromnými náklady buduje nová dětská hřiště a to, které existuje a je hojně využíváno, chce zničit kvůli nějakému parkování. Copak ti odpovědní, kteří ve městě rozhodují už docela ztratili rozum? Copak by se ve městě opravdu nenašlo pro vznik parkovacího domu jiné místo? Tito lidé by si měli vzpomenout na text hitu kdysi velice populární skupiny Katapult. A co děti, mají si kde hrát?

 

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ

Petice podle zákona č.85/1990 Sb.,  o právu petičním

Starostovi a zastupitelstvu města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi,

se sídlem Městského úřadu Masarykovo náměstí 1,

250 01  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

My, níže podepsaní, žádáme o zachování dětského hřiště a přilehlé zeleně, včetně již vzrostlých stromů, v prostoru mezi ulicemi Lipová a Jasanová. Jsme proti návrhu Regulačního plánu Sídliště U Nádraží, kde je navržena v tomto prostoru výstavba dvoupodlažního objektu řadové a hromadné garáže, celkem o 150 stání, který je vyznačen v regulačním plánu DS-g.

Toto sídliště nemá nyní dostatek parkovacích míst, ale nemá ani dostatek klidových zón pro odpočinek občanů a tato stavba situaci podstatně zhorší. S úbytkem zeleně se zvýší hlučnost, prašnost, zhorší se i kvalita ovzduší. Nechceme tady pouze panelové sídliště, kde vzácností bude každý zelený strom. Dětské hřiště je využíváno dětmi a mladistvými nejen z okolních domů, ale také dětmi z mateřských školek a školních družin. Stejně tak travnaté plochy slouží obyvatelům okolních domů k procházkám, odpočinku a venčení psů.

Chceme příjemné prostředí pro život, pro děti i starší občany, kteří v okolí hřiště bydlí.

Nechceme garáže namísto hřiště a zeleně. Věříme, že se zajisté najdou ve městě mnohem vhodnější pozemky pro stavbu hromadné garáže či jiné řešení dopravní situace.

Žádáme proto příslušné orgány města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, vedení městského úřadu a zastupitelstvo města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi o vypracování nového návrhu regulačního plánu a zachování dětského hřiště a zeleně na tomto místě.

V Brandýse n/L dne 13.7.2013

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ

Petice podle zákona č.85/1990 Sb.,  o právu petičním

Osoba oprávněná členy petičního výboru v této věci zastupovat:

Petr Vodička, Jasanová 1493, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Petici sestavil:

Petr Vodička, Jasanová 1493, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Kateřina Rádlová, Jasanová 1492, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

 

Petici je možno podepsat zde: https://www.petice24.com/petice_pro_zachovani_hriste_a_zelene_brandys

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.