Město očima nezávislého člověka

Místo strážníků bude Na Dolíku Arcidiecézní charita

17.07.2013 08:32

V areálu Na Dolíku, ve Staré Boleslavi sídlilo i detašované pracoviště městské policie. Po dokončení rekonstrukce autobusového nádraží se služebna městské policie přemístila právě tam a prostory Na Dolíku zůstaly prázdné.

Rada města již dne 30.5. rozhodla, že tyto nebytové prostory o výměře 81,6 m2 Na Dolíku ponechá pro potřeby města. Dnes už toto rozhodnutí neplatí. Dne 25.6. 2013 podala na odbor majetku města žádost Arcidiecézní charita Praha o pronájem těchto prostor. Má totiž sjednanou nájemní smlouvu s městem na sousední nebytový prostor o výměře 45,3 m2 a nyní se jí zachtělo i prostor po městské policii.

Nájem v prostorách po městské policii je pro rok 2013 stanoven na 15.625 Kč včetně DPH. Rada města, aniž by své dřívější usnesení o tom, že nebytový prostor po městské policii zůstane pro potřeby města, revokovala, rozhodla, že ho pronajme pražské charitě. Aby však byl naplněn zákon a nájemní smlouva mohla být podepsána, musí rada města minimálně na patnáct dní vyvěsit záměr o pronájem na úřední desku. Rada města rozhodla, že záměr zveřejní.

A tak lze téměř z jistotou předpokládat, že nebytový prostor Na Dolíku bude pronajat Arcidiecézní charitě Praha za účelem provozování sociálních služeb nízkoprahového centra. O jaké nízkoprahové centrum se ale může jednat, když se do prostor musí vcházet po poměrně příkrých schodech? A jak je možné, že rada města ani nezrušila své dřívější usnesení, že tyto prostory budou ponechány pro potřeby města?

Charita má sídlo v Praze, usnesení nebylo revokováno, i z těchto příkladů je zřejmé, že si současná rada města se zákony příliš hlavu neláme. Dělá si prostě co chce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.