Město očima nezávislého člověka

Místostarosta Nekvasil odmítl převzít ulomený kus herního prvku

29.04.2014 11:05

Na včerejší veřejné zasedání zastupitelstva jsem přinesl jeden z ulomených dílů herních prvků z hřiště u autobusového nádraží, které vandalové ulomili a naházeli do zahrady soikromého domu. Celou situaci jsem již popsal v minulém článku. O tom, co se v tomto parku děje, ale i o tom, jakým způsobem reagovali dva městští strážníci, jsem seznámil zastupitele i ředitele městské policie Rendla.

Sdělil mi v odpovědi, že je sice pravda to, že je v těchto místech umístěna kamera napojená na centrální pult ochrany, že má sice dohlednost 360 stupňů, ale právě tím, že se otáčí, nemusí vždy mířit tam, kde se něco děje. Nesouhlasil jsem s ním, neboť již minimálně patnáct let patří park u autobusového nádraží k nejrizikovějším místům ve městě a zejména po setmění se tam scházejí různé nekalé živly. Bylo by tudíž na místě, aby právě v této době kamera zabírala nkoliv nádraží či přilehlou ulici, neboť tam se nic neděje, ale právě park. Tak tomu velí logika problému, ale městská policie asi má jinou logiku, jinak si to nedovedu vysvětlit, že by se kamera nedívala do problémového místa v problémový čas, ale někam úplně jinam.

Navíc, jak sdělil zastupitel Bohumil Javůrek, v době instalace otočné kamery k autobusáku bezpečnostní preventista města, tato kamera má u sebe zabudovaný tlampač a při vzniku krizové situace, dříve než dorazí na místo hlídka, může městská policie přímo z místnosti centrálního pultu ochrany oslovit narušitele. Nevím, zdali o tomto zařízení vůbec ředitel městské policie ví, ale zato vím, že se vůbec nepoužívá.

Další perličkou bylo prohlášení ředitele MP, že při incidentu, při kterém asistovali dva strážníci a namísto zásahu proti vandalům v kapucích, tyto stejné kapucíny strážníci informovali, jak podat na řádného občana trestní oznámení, se jednalo o narušování občanského soužití a strážníci prý mají za povinnost instruovat obě strany, jak dle zákonů a práva postupovat. Přišlo mi to až k smíchu, kdyby to nebylo spíše k pláči. Takový nesmysl! O občanské soužití jde přece u sousedů nebo občanů města trvale žijících na jednom místě a o jejich spory. V případě, že kdosi přijde do parku, tam zničí, co jde, ulámané kusy mobiliáře nahází do zahrady soukromého domu, to přece není věc občanského soužití, ale přinejmenším přestupku nebo dokonce trestného činu. A vysvětlovat právě tímto informaci vandalům, aby podali trestní oznámení na spořádaného občana, že na vandaly hází kamení, mi připadalo jako výsměch. Nikdy jsem, jako mnoho našich spoluobčanů, nebrojil proti městské policii, ale po tomto zjištění se musím zamýšlet nikoliv o její existenci, ale o úrovni některých strážníků a oprávněnosti nosit uniformu.

A perlička na závěr. Po skončení zasedání jsem chtěl předat ulomenou, ale jinak nepoškozenou šlapku, místostarostovi Nekvasilovi, který má na radnici v gesci investice. Chápu, nemá mne rád, ale nechápu, proč šlapku odmítl převzít s tím, ať si s ní dělám, co chci. To mu nejde o to ušetřit městu každou korunu? Asi ne. Nakonec se ulomené, či spíše odmontované šlapky, ujal Ladislav Antončík s tím, že ji nechá opět zamontovat a zároveň mi sdělil, že požadavek na firmu, která herní prvky městu dodala, byl, že by se neměly nechat vandaly zničit jakékoliv díly herních prvků a dodal, že jak je vidět, vandalové dokáží zničit i nezničitelné.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.