Město očima nezávislého člověka

Mnoho otazníků

26.08.2012 13:12

Nejskvělejším tvořitelem, inženýrem, umělcem byla a je příroda. Křesťané věří, že to by Bůh, kterému ke tvoření stačilo pouhé slovo. Kdo má pravdu? 

Matička příroda ve své úžasné, tvořivé činnosti, rozhodla pro živé tvory vytvořit dvě pohlaví. Samčí a samičí, jako podmínku pro další pokračování rodu. A to v naprosté většině případů. I Bible říká, že Bůh k Adamovi stvořil Evu. Neznám úžasnější a lepší stvořitelky a učitelky, než je příroda. Je jen potřeba se dívat a respektovat ji. 

Ale i v její činnosti se někdy najde díl, který neuhlídala. Příkladem může být homosexuál. Člověk, u kterého se předpokládá, že mu příroda nedala do vínku to, co ostatním. Plnění zákona zachování rodu. Tento zákon je dán i našim spoluuživatelům planety, zvířatům a ptákům. Ve výjimečných případech to není vina přírody, ale sexuálního vyžití jednotlivce. 

Těžko se chápe, že někdo vstoupí do manželského svazku, zplodí dítě, a pak se rozhodne pro soužití s osobou stejného pohlaví, a to včetně sexu. Ale je možné, že i tam později příroda udělala chybu. 

V Praze proběhla akce „Prague Pride“, akce homosexuálů. Součástí této akce, podle sdělovacích prostředků, byl „průvod hrdost“ homosexuálů. Hrdosti na co? Ve většině případů nenapadáme přírodu o normál ošizené spoluobčany. Například slepé nebo hluché, ba naopak, snažíme se jim pomáhat. Proč tito lidé nepořádají „průvod hrdosti“? Touží snad po tom, aby jim příroda dala to, co má většina? 

Jak charakterizovat pedofila? Je zde také chyba od přírody? Má přece jen rád děti a sex? Ale tomu nefandíme. Lobby přesvědčila poslance, že je třeba svobody, dodržování lidských práv. Že homosexuálové mají právo v případě nemoci vzájemně o sobě vědět zdravotní stav a jiné. 

Jen poznámka – v nemocnici může každý určit, kdo má právo na informaci o jeho zdravotním stavu. Že v jiných zemích mají homosexuálové právo uzavírat sňatky. Zákonodárci odsouhlasili zákon na uzavírání takových sňatků i u nás. Lze předpokládat, že taktikou salámové metody (postupně) bude uzákoněna i adopce dětí u těchto dvojic? 

A co mnohoženství nebo mnohomužství? Příklad – má-li muž rád tři ženy, které se mají vzájemně taky rády, mohou uzavřít společné manželství? Jak rozhodnou zákonodárci, když se bude argumentovat dodržením lidských práv? V jiných zemích je to také povoleno. Dokonce by taková rodina splňovala základní zákon přírody – možnost množení se za účelem zachování rodu a jeho života. Dalším plusem takové rodiny, oproti homosexuální dvojici, je to, že v případě nemoci některé z matek, zaskočí další. V případě tragédie, úmrtí matky, zůstává dítě v lásce ostatních matek. 

Předloží a odsouhlasí zákonodárci (poslanci) zákon povolující uzavírání sňatků v mnohoženství? Uspořádají pak tyto rodiny „pochod hrdosti“? 

Téměř každý máme nějakou chybu oproti ideálu. Je jen na nás, zda jsme na ni hrdi.

Co lze očekávat v myšlenkovém vývoji o této problematice u našich poslanců? 

František Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.