Město očima nezávislého člověka

Mobilní sližby bude městu poskytovat Vodafon

29.05.2014 10:48

Na základě rozhodnutí rady města ze dne 18. 9. 2013 byla vypsána veřejná podlimitní zakázka na "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb." Výběrové řízení proběhlo úspěšně, nikdo z přihlášených nebyl vyškrtnut ani se nikdo proti výběru neodvolal. Dne 5. 5. 2014 hodnotící komise otevřela došlé obálky s nabídkami operátorů a dne 7. 5. 2014 nabídky vyhodnotila.

Vybírání bylo jednoduché, rozhodující podmínkou byla cena, takže komise vybrala a doporučila radě města společnost s nejnižší nabídkou. A tyto společnosti nabídku zaslaly, jsou seřazeny dle pořadí, které stanovila hodnotící komise.

1/ Vodafon Czech Republic a.s. s nabídkovou cenou 560.880 Kč bez DPH.

2/ Telefónica Czech Republic a.s. nabídla 927.360 Kč bez DPH.

3/ GTS Czech s.r.o. s nabídkovou cenou 1.441.920 Kč bez DPH.

4/ T-Mobile Czech Republic a.s. s nabídkovou cenou 2.398.080 Kč bez DPH.

Vítězem soutěže se jednoznačně stala společnost Vodafon, se kterou starosta města nejpozději do 30. 6. 2014 podepíše rámcovou smlouvu s platností 48 měsíců. Zároveň rada města pověřila Otakara Kovandu do 30. 5. 2014 provést rekapitulaci rámcové smlouvy a prováděcích smluv s končící společností T-Mobile a zpracovat seznam telefonních čísel s trvajícím závazkem, s uvedením termínu ukončení tohoto závazku. Zároveň by se měly, dle mínění rady města, dočerpat bonusové body na pořízení nových mobilních telefonních přístrojů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.