Město očima nezávislého člověka

Moděva v Boleslavi končí

24.01.2013 14:45

Po řadu let působilo ve Staré Boleslavi družstvo Středočeská Moděva. Dlouhá léta mělo svou provozovnu na náměstí, ale po restitucích se muselo přemístit do areálu bývalých kasáren na Dolík. Navíc musela Moděva dramaticky omezit počet zaměstnanců. Na Dolíku pak měla podepsánu nájemní smlouvu na dobu určitou, která se vždy musela obnovit smlouvou novou.

Dne 30.5. 2005 byla mezi Moděvou, zastoupenou předsedkyní družstva Miloslavou Stránskou a městem, uzavřena nájemní smlouva na deset let, tedy do data 30.11.2015. Provozovala výrobu a prodej oděvních a textilních výrobků, jejich opravy a prodej dalších výrobků souvisejících s její činností. Nájemné se každým rokem upravovalo a na rok 2012 bylo stanoveno na částku 76.287 Kč za 121,68 m2 plochy.

Dne 21.12.2012 předsedkyně družstva Miloslava Stránská podala na odbor majetku města žádost o ukončení nájemní smlouvy na zmiňovaný městský nebytový prostor v areálu Dolíku dohodou, a to k datu 31.3.2013. Důvodem ukončení družstva Středočeská Moděva v tomto areálu byla, dle předsedkyně družstva, špatná situace na trhu a vysoké provozní náklady. Moděva se zde zkrátka už nedokázala uživit.

Rada města na tuto dohodu přistoupila, dohodu o ukončení nájemního poměru přijala a zároveň pověřila odbor majetku města zveřejnit záměr na pronájem NP číslo 13 v čp. 53 ve Staré Boleslavi Na Dolíku za nájemné minimálně 500 Kč plus DPH za 1 m2/1rok.

Na příkladu tohoto družstva se názorně ukazuje kam vede neustálé Kalouskovo zvyšování DPH a snižování koupěschopnosti obyvatelstva. Samozřejmě bylo schváleno i současnou koalicí včetně odsouzeného korupčníka k dlouholetému vězení v řadách poslanců ODS.

Stále více lidí, z důvodu velkého poklesu reálných příjmů, omezuje své životní náklady na nezbytné minimum, což v první řadě pociťují drobní podnikatelé a živnostníci. V roce 2012, dle ukazatelů Českého statistického úřadu, ukončilo svou činnost vůbec nejvíce firem a živnostníků v celé historii samostatného Česka a zároveň vzniklo nejméně firem nových.

Tento trend očekává ČSÚ i v letošním roce, což znamená, že stále více lidí, kteří měli snahu se uživit vlastními silami, bude odkázáno na pomoc státu. A vzhledem k tomu, že Kalouskovy reformy se týkají i této oblasti, bude stále více lidí chudnout. Na jedné straně se současnou koalicí přijímají úsporná opatření jdoucí vždy a pouze na vrub lidí, aby na straně druhé stát, za tichého mlčení Kalouska a ostatních ministrů a členů vlády, nesmyslně rozhazoval miliardy.

Například za arbitráže. A právě jedna taková, na úrovni miliard, nás zřejmě čeká. Tím, že ministr vnitra a současný kandidát na prezidenta Schwarzenberg, prozradil francouzské firmě ještě před ohlášením oficiálních výsledků soutěže na další výstavbu Temelína, výsledky, tato firma hodlá pohnat Českou republiku k mezinárodní arbitráži, protože byla ze soutěže vyřazena.

Pokud ji stát prohraje, bude to stát daňové poplatníky, nikoliv ty, kteří to zavinili, další zbytečně vyhozené miliardy. A výsledkem bude další a další zvyšování daní a poplatků, a tím úbytek firem a živnostníků, protože na jejich produkty už lidé prostě mít nebudou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.