Město očima nezávislého člověka

Moje chyba a farizejské hlasování radních

22.07.2011 11:09

Teprve po informaci, která se ke mně dostala ve středu 20. července a podle které prohlásil místostarosta Javůrek, že nájemní smlouvu s firmou Tapas Borek s.r.o. podepsal na základě rozhodnutí Rady města, jsem požádal o podrobné prozkoumání všech zápisů z jednání Rady města svou spolupracovnici.

A opravdu, udělal jsem chybu! V zápise z jednání Rady města číslo 15 ze dne 9. března 2011 se až v bodu 21 objevil zápis o jednání rady o tomto pronájmu.

 Cituji: Rada města projednala dne 26. 1. 2011 (zápis č. 9, bod 18) pronájem pozemků (čísla parcel jsem již uváděl) firmě Tapas Borek s.r.o. Záměr byl řádně vyvěšen a firma předložila návrh nájemní smlouvy. Ve smlouvě je navržena doba nájmu určitá, a to doba potřebná k zajištění účelu nájmu, to je při vydobytí ložiska štěrkopísku ve stanoveném prostoru. Cena nájemného navrhuje společnost ve výši 75 Kč/m2 za celou dobu nájmu. Termín podepsání smlouvy: 30.3.2011. Tolik citace zápisu.

Návrh, velice nevýhodný pro město, protože se jedná o směšnou cenu nájmu, která by byla městu uhrazena za celých patnáct let plánované těžby, podpořilo hlasováním všech sedm členů rady. V tu dobu již muselo být radním známo, že lidé ve městě, především ve Staré Boleslavi, s rozšířením těžby nesouhlasí a přesto pro ně zvedli ruku. Pro osvěžení paměti, byli to tito radní: Starosta Ondřej Přenosil, jeho zástupce Milan Vávra, další místostarosta Bohumil Javůrek, místostarostka Ivana Čierná – Peterová, Eva Štíbrová, Daniel Procházka a Josef Dašek.

Hned v den konání jednání rady města, tedy 9.3.2011 byla pak podepsána tato nájemní smlouva místostarostou Javůrkem, který má na starosti majetek města.

Moje chyba byla, že jsem si řádně neprostudoval zápis z jednání Rady města až do samého konce, nemám tolik času, ale naprosto farizejské bylo chování oněch sedmi radních, kteří při jednání zastupitelstva města 29. června zvedli ruku k usnesení zastupitelstva, ve kterém město s rozšířením těžby nesouhlasí. A není divu, kdyby byli bývali ruku nezvedli, lidé v sále by je pravděpodobně vynesli v zubech, takový byl tlak veřejnosti proti rozšiřování těžby a tím i proti zvyšování četnosti průjezdu těžkých pískařských kamionů městem.

Farizejské chování. Buď pro něco jsem, hlasuji pro to a hlasuji pro to stále nebo pro něco nejsem a hlasuji proti.

Z hlasování radních totiž zcela zřetelně vyplývá, že oněch sedm radních bylo pro rozšíření těžby písku, měli bychom to mít neustále na paměti, protože pokud nezabráníme rozšiřování těžby my, občané města, na zastupitelstvem zvolené radní se zřejmě spolehnout nemůžeme.

A ještě jeden postřeh. Kdykoliv se koná jednání zastupitelů ve Staré Boleslavi, je vždy plný sál. V Brandýse chodí na jednání daleko méně lidí, a proto se budu snažit ze všech sil, aby každé třetí jednání zastupitelstva bylo ve Staré Boleslavi, tlak veřejnosti na nás, zastupitele, je tam daleko silnější, a to je dobře.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.