Město očima nezávislého člověka

Most by se mohl jmenovat po generálu Liškovi

01.03.2013 16:46

Městský Svaz bojovníků za svobodu se obrátil na radu města se žádostí o pojmenování nového mostu přes hlavní koryto Labe po armádním generálu Aloisi Liškovi.

Odůvodňovali to tím, že most je jednou z nejvýznamnějších staveb  ve městě a jeho pojmenování po významné osobnosti je v souladu s obvyklými zvyklostmi. Význam generála Lišky v mezinárodním, národním, ale i místním kontextu je beze všech pochybností.

Jen pro připomenutí. Generál Liška velel za druhé světové války spojeneckým vojskům ve Francii a stal se také jediným generálem, mimo hlavní spojence, kterému se vzdala v roce 1945 celá německá armáda, čímž se zařadil do historie.

Po únoru 48 musel generál Liška tajně utéci ze své vily ve Staré Boleslavi za hranice, protože mu šlo o život. Jeho rodina poté strávila řadu let ve věznicích. Jeho vila byla poté státem zabavena, bylo v ní několik let zdravotnické rehabilitační zařízení a v dobách normalizace byla využívána jako školící středisko krajské KSČ.

Po roce 89 město požádalo kraj o její bezplatný převod do svého  majetku, ale tehdejší kraj, než byl tehdy zrušen, vilu městu nepředal, ale zašantročil jí. Na místě někdejší vily generála Lišky dnes stojí dům podnikatele Mifky a v prostorách velikánské zahrady se točí především americké filmy.

Rada města s návrhem Svazu bojovníků za svobodu o pojmenování nového mostu po generálu Liškovi souhlasila a doporučí zastupitelstvu, aby návrh podpořilo. Poté se musí rada města obrátit se žádostí o pojmenování mostu na vedení Středočeského kraje, neboť kraj je vlastníkem mostu.

Každopádně by si most jméno po jednom z nejvýznamnějších občanů města zasloužil a předpokládám, že ani zastupitelstvo, ale ani kraj, proti tomuto návrhu nebude mít námitek.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.