Město očima nezávislého člověka

Možná se bude kupovat Hluchov

11.03.2013 12:37

Město již v nedávné minulosti odkoupilo od soukromého vlastníka lesní areál Houštka, což u mnoha opozičních zastupitelů vzbudilo značnou nevoli, neboť v době, kdy v městském rozpočtu není peněz nazbyt a musejí se právě kvůli financím odkládat opravy ulic ve městě, to považovali za zbytečný výdaj. Nicméně koalice, tak jako vždy, záměr vedení města podpořila, obdržela většinu hlasů a Houštka se koupila.

Nyní předložil starosta Ondřej Přenosil radě města informaci o možnosti odkoupení pozemků chráněného krajinného prvku Hluchov od Lesů ČR, a to těch, které se nacházejí na katastru města.

Hluchov je ponecháván jako přirozený prales, kdy se zásah lidské ruky může týkat pouze případů, kdy strom padne přes cestičky. Všude jinde se padlé stromy nechávají ležet, aby si s nimi sama příroda poradila. Je typickou ukázkou lužního lesa, kterých se v minulosti nacházelo na území Polabí velice mnoho, ale které většinou padly za oběť lidem a jejich hospodaření.

Rada města tuto informaci vzala pouze na vědomí a pověřila starostu Přenosila zahájit s Lesy ČR jednání směřující k odkoupení uvedených pozemků městem. Zápis z jednání rady města neuváděl, kolik by Hluchov stál, ale je možné, že stanovení ceny bude teprve předmětem dalšího jednání starosty města.

Pokud by jednání byla úspěšná a rada města se usnesla, že město Hluchov od Lesů ČR odkoupí, muselo by o nákupu rozhodovat zastupitelstvo, ale je zcela zřejmé, že pokud se rada města rozhodně Hluchov koupit, v zastupitelstvu jeho odkoupení lehce prosadí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.