Město očima nezávislého člověka

Na autobusové přístřešky se zakázala lepit reklama

02.03.2013 11:46

Oblastní muzeum Praha východ, které sídlí na brandýském náměstí, podalo radě města žádost o povolení vylepování informačních plakátů na akce pořádané muzeem na přístřešky autobusových zastávek.

Odbor územního rozvoje a památkové péče radě města vyhovění žádosti muzea nedoporučil. Podle něj by vznikl precedens a na autobusové přístřešky by byla svévolně vylepována reklama bez jakékoliv kontroly, jakási lidová tvořivost, uvádí se v dokumentu.

Rada města proto žádosti muzea nevyhověla, neboť podle ní, nejsou autobusové přístřešky určeny pro vylepování reklamy a z důvodu jejich odstraňování by městu vznikaly zbytečné náklady. Rada města dále uvádí, že reklama na autobusových přístřešcích není vhodná i z důvodu bezpečnosti, kdy by z nich nebyl zachován výhled.

Reklamní plakáty, uvádí dále zápis z jednání rady města, lze umisťovat ve městě na plochy k tomu určené, odbor majetku  města  má podepsánu smlouvu se společností Renge s.r.o. Rada města proto rozhodla o zákazu vylepování jakýchkoliv plakátů na přístřešky pro všechny subjekty.

Stačí se však projít po městě a podívat se na přístřešky u autobusových zastávek, které slouží již řadu let. Na mnoha z nich je reklamních plakátů plno, takže lze důvodně předpokládat, že během času i na nových přístřešcích budou reklamy. A pokud město nezjistí, a to lze jen velmi obtížně, kdo tam plakáty vylepil, bude je muset stejně na své náklady nechat odstranit, nebo na ně zcela rezignuje.

A tak to dopadá vždy, když chce být kdokoliv slušný, v tomto případě muzeum. To své informační plakáty na přístřešcích mít nesmí, ale jsem zvědav, jak dlouho to bude trvat než se na nich objeví plakáty vylepené načerno a bez povolení, případně proti zákazu rady města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.