Město očima nezávislého člověka

NA CO NATO?

21.09.2011 20:23

Čas léčí, historie ukazuje i cestu v před. Věnujme chvilku zamyšlení tomu co se na světové scéně odehrává. Několik desítiletí zpět nám bylo předkládáno slovo imperialismus, které jsme většinou jako zprofanovanému nevěnovali pozornost. Asi je čas se k němu vrátit  a zopakovat si obsah tohoto slova. V podstatě říká že: název  imperialismus je používaný k označení velmocenské a militantní politiky  státu  se snahou o získání vlivu nad jiným státem s cílem získání levné pracovní síly, přírodního bohatství, případně strategických bodů. Imperialista vždy svou politiku zdůvodňoval jejím přínosem pro lidská práva, demokracii případně ekonomickou prosperitou.

Pro někoho smysl snažení ale domnívám se , že pro většinu slušných lidí jednání odporné až katastrofální. Kdo tuto zvrhlost má potírat. Byla Varšavská smlouva a NATO. Kdo byl lepší?  Jak hledat rozdíly?  Každý musí posoudit sám která strana měla větší zápory. Záleží na tom  jaké jsme měli a máme informace. Varšavská smlouva zanikla a zůstalo NAT O,do kterého jsme se začlenili díky velké snaze některých politiků. Zajišťuje nám  naši bezpečnost neboť dbá o demokracii a chrání své členy. Pro prosazení demokracie a lidských práv chodí bojovat i do jiných států, aby je poučilo jaký systém je správný. Nejraději NATO zavádí pořádek ve státech, které mají naftu nebo jiné nerostné bohatství. Kdo učinil pozvání pro vojska NATO nevíme. Rozhodlo samo, že tak učiní. Že začne zabíjení civilistů kteří chtěli žít v bezpečí ve své vlasti, dle svých tradic a zlepšovat svůj život a život svých dětí dle možností. Byli jsme napadeni vojsky Varšavské smlouvy a okupováni sověty. Je přímo hnusné, že k našemu napadení došlo na pozvání našich občanů, členů KSČ. Došlo k okupaci a pošlapání základních práv. Ptejme se, kde bylo to ušlechtilé NATO? Proč se nás nezastalo? Snad proto, že nemáme takové nerostné bohatství jako Irák, Libye, Kosovo? Pan Vondra i pani Parkanová nás přesvědčovali, jak je nutné pro naši bezpečnost, zde umístit radar. Možná by nám měli sdělit na co je NATO. Alespoň na co je NATO pro arabské státy. Zvažme co může nastat když by se arabské státy rozhodly, že náš systém je špatný, rapidně omezily dodávku ropy a provedly vojenskou agresi na některý za států NAT0. Jako důvod by bylo zajistit naši ekonomickou prosperitu nebo potření korupce. Nebylo by to fifty fifty?

Nebylo by vhodné, abychom jako členové NATO přesvědčovali ostatní členy k tomu, že je třeba vzájemně pečovat o svou bezpečnost a nenapadat žádný stát?  Nebo-li usilovat o světový mír. Má někdo ze čtenářů,zájem žít ve strachu z napadení jako odvety za naše chování. Má někdo (mimo žoldáka) zájem jít „bojovat“ do státu který nám nikdy neublížil?

Jsem přesvědčen, že ve volbách mají voliči chtít na kandidátech i odpověď na otázku , co chcete od NATO, budete odmítat imperialismus, budete usilovat o mír?

Zkusme si odpovědět na otázku NA CO NATO v minulosti, v současnosti a co od něj chceme do budoucna.  

 

F. Úvaha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.