Město očima nezávislého člověka

Na děti padá omítka fasády

24.04.2013 10:38

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na vypsání poptávkového řízení malého rozsahu na zakázku malého rozsahu na akci Oprava dvorní fasády budovy ZŠ Jungmannova ve Staré Boleslavi.

Důvod této zakázky je zřejmý. Omítka fasády budovy školy ve dvorním traktu školy opadává a ohrožuje žáky při průchodu do budovy školy. Proto rada města obeslala z neveřejného seznamu firmy s poptávkou cenové nabídky na tuto nutnou akci. Zároveň rada města jmenovala hodnotící komisi ve složení: P. Havlíček, M. Mareš, J. Stojčevska – ředitelka školy. Náhradníky pak jsou: J. Polák, J. Katuš a L. Antončík.

Byl již stanoven i termín zasedání hodnotící komise, kdy by měly být již cenové nabídky firem k dispozici, a to na den 29.4. 2013. Jakmile komise posoudí nabídky a vybere tu nejvýhodnější z nich, neprodleně své rozhodnutí oznámí  radě města, aby mohla být s vítěznou firmou podepsána smlouva a práce na fasádě školní budovy mohly proběhnout v období měsíců květen až  srpen.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.