Město očima nezávislého člověka

Na dětská hřiště se dají miliony

13.02.2013 11:59

Na základě úkolu rady města ze dne 7.12.2011 předložil odbor územního rozvoje a památkové péče radě města záměr rozvoje dětských hřišť a sportovišť v majetku města. Podle poznatků a vlastních zkušeností bylo radě města odborem doporučeno pokračovat ve stávající koncepci s placeným správcem a údržbou hřišť vybranou firmou. Jméno správce či firmy, která údržbu provozuje oznámeno v zápisu z jednání rady města nebylo a veřejnosti známa není.

Rada města zhodnotila současný stav a konstatovala, že je stav hřišť pro děti do deseti let v brandýské části města dispozičně i kapacitně dostačující. Ve Staré Boleslavi se jeví potřeba vybudovat hřiště v prostoru sídliště Na Kloboučku. Tento záměr je podpořen i peticí občanů ze sídliště. Rada města též konstatovala, že ve městě chybí hřiště a herní prvky pro kategorii náctiletých, a proto se doporučuje zahájit jejich zřizování.

V loňském roce bylo vloženo do oprav stávajících herních prvků přibližně půl milionu korun. Obdobnou částku je třeba plánovat i pro letošní rok a každý rok následující. Vloni se nakoupily další herní prvky hřišť, a to opět za půl milionu korun. Nahradily se jimi prvky staré, nevyhovující současným předpisům a prvky poškozené. Jednalo se o hřiště v ulicích Kralupská, Výletní a Jasmínová.

Rada města se usnesla, že prioritou je vybudování  hřiště v sídlišti Na Kloboučku a je nutné zahájit budování hřiště pro náctileté v ulici Kralupská a v parku u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Dále je potřeba, dle rady města, zrekonstruovat sportoviště v sídlišti v Královické ulici. Kromě prostředků z rozpočtu města je třeba hledat další cesty financování dětských hřišť, například dotacemi firem jako je Lidl, ČEZ a dalších podobných firem.

Na roky 2013 a 2014 je na pokrytí záměru na opravy hřišť potřeba zhruba jednoho milionu korun a další tři miliony korun na vybudování uvedených hřišť.

Je naprosto zřejmé, že při budování hřišť pro náctileté, ale i mladší děti, bude vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a bude vybrána firma s nejnižší nabídkou. Troufám si předpovídat, že podobně jako v minulosti, zvítězí v tomto výběrovém řízení  firma Linhart, která již vybudovala ve městě nejméně dvě hřiště. Nakolik bude má předpověď úspěšná ukáže až čas.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.