Město očima nezávislého člověka

Na domy určené k privatizaci jdou další peníze

10.12.2013 11:45

Z předešlého zápisu z jednání rady města vyplynulo, že po privatizaci domů ve staroboleslavském sídlišti Na Kloboučku má rada města v úmyslu privatizovat další dva domy, a to domy s čp. 1498 a 1499 v ulici Lipová – Pražská v Brandýse.

Jenomže právě na těchto dvou domech již delší dobu probíhají stavební práce při akci Stavební úpravy nebytových prostor. K původně vysoutěžené ceně byla přičtena i navýšená cena obsažená v Dodatku č. 1, o které již Brandýské noviny informovaly.

Nyní je před podpisem Dodatek č. 2, kterým se konečná cena opět navýší, takže se bude blížit k sedmi milionům korun, a to pouze za stavební úpravy nebytových prostor v domech. Zatímco první dodatek zohledňoval více práce při bourání, při kterém se ukázalo, že dům byl jinak postaven, než jak ukazovala dokumentace, nyní se jedná o vícepráce ve změně při výměně vodovodního a kanalizačního potrubí, elektrovodů, muselo se navíc zbourat i venkovní schodiště a železobetonový sloup v místnosti Květinky. Dále se musely zbourat i další zámečnické konstrukce.

Dodatek č. 2 tak navyšuje původní a Dodatkem č. 1 navýšenou cenu o dalších 351.443 Kč bez DPH, takže nyní zatímní konečná cena činí částku 6.499.692,32 Kč, ovšem též bez započítání 21 % DPH.

V případě, že rada města svůj záměr a plán dotáhne do konce a oba domy bude chtít zprivatizovat, bude velice zajímavé sledovat, a já to samozřejmě učiním, za kolik se oba domy prodají a zdali tyto vynaložené náklady na nebytové prostory budou z prodeje vůbec pokryty. Troufám si předpovídat, že nikoliv.

Podobný případ se stal již v minulosti, ještě za starostování Daniela Procházky. Tehdy se vložily miliony korun na kompletní výměnu stoupaček u domu na brandýské Plantáži a poté se dům nájemníkům, bylo jich osm a v domě byly ještě dva velké ateliéry, prodal za cenu středního bytu v paneláku, za neuvěřitelných 1,4 milionu korun. Obávám se, aby se historie neopakovala. Město se má ze zákona chovat jako správný hospodář, tak uvidíme, zdali tomu tak opravdu bude i v tomto případě.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.