Město očima nezávislého člověka

Na domy v Lipové ulici se snad konečně dostane řada

01.06.2013 15:42

Při schvalování rozpočtu města na letošní rok se opoziční zastupitelé podivovali nad tím, že se v plnění rozpočtu loňského roku objevila částka na opravu domů v Lipové ulici v Brandýse a pro letošní rok se na tytéž domy objevila částka opět, tentokrát však ještě vyšší.

Starosta Přenosil to tehdy vysvětloval tím, že finance vložené do zmiňovaných domů byly použity na první etapu rekonstrukce a ty peníze, které jsou určeny na tytéž domy pro letošní rok, jsou určeny na další etapu oprav domů. Jednalo se v obou případech o domy s popisnými čísly 1498 a 1499.

V současné době navrhl odbor územního rozvoje a památkové péče radě města text výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném řízení na akci Stavební úpravy nebytových prostor panelových domů s uvedenými popisnými čísly v ulici Lipová – Pražská v Brandýse.

Jako obvykle v těchto případech, bude tuto veřejnou zakázku administrovat Jan Hárovník. Měl by obeslat firmy z neveřejného seznamu firem, který má rada města k dispozici, a ty by měly začít posílat cenové nabídky. Rada města s návrhem OÚRPP souhlasila a hned jmenovala i hodnotící komisi.  Bude v ní Ondřej Přenosil, Jiří Nekvasil, Jaroslav Katuš, Milan Mareš a Eva Špačková. Náhradníky byli jmenováni Pavel Havlíček, Eva Zíglerová, Veronika Fišerová, Jiří Polák a Jiřina Jandourková.

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na den 14.6. ve 12. hodin. Práce hodnotící komise prakticky spočívá v tom, že si prohlédne jednotlivé nabídky a radě města doporučí podepsat smlouvu s firmou, která poslala nabídku nejnižší. O nic jiného se nejedná. O tom, kolik město zaplatí Janu Hárovníkovi za obeslání firem z neveřejného seznamu, se zápis z jednání rady města nezmiňuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.