Město očima nezávislého člověka

Na Kloboučku vyroste nové dětské hřiště

13.08.2013 12:11

Rada města vypsala poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka včetně montáže herních prvků na dětské hřiště Na Kloboučku.“

Dne 30.1.2013 rada města schválila záměr rozvoje dětských hřišť a sportovišť na území města. Jednou z priorit bylo i vybudování dětského hřiště Na Kloboučku, na parcele číslo 256/3, která je v majetku města. Dětské hřiště bude vybudováno u bytového domu čp. 1055 a mělo by být rozměrově menší a určeno pro děti do deseti let. Předpokládané náklady by neměly přesáhnout 400 tisíc korun včetně DPH. Plánovaný termín dokončení byl radou města stanoven na konec letošního října.

Dle zaběhlé praxe této rady města budou osloveny tři firmy z tajného seznamu firem rady města a jedna z nich tak bude herní prvky instalovat. Obálky s nabídkami všech tří firem by měla hodnotícím komise ze známých a opakovaných se jmen otevírat dne 23.8.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.