Město očima nezávislého člověka

Na kočárovou se vypisuje nové výběrové řízení

06.02.2013 11:51

Poblíž brandýského zámku se nachází objekt, kde byly dříve garáže. Nyní je tento objekt značně zdevastován, a protože původně patřil k zámku, byla to jakási garáž na kočáry, rozhodla se rada města v loňském roce, že kočárovou zrekonstruuje. Měly by tam vzniknout prostory pro kulturu, ale i prostory ke komerčnímu využití.

Vloni dokonce proběhlo veřejné řízení na zhotovitele akce, ale na doporučení tehdejší hodnotící komise (Brandýské noviny informovaly) bylo výběrové řízení radou města zrušeno. Objevily se totiž v zadání závažné chyby. Samozřejmě jdou na vrub tomu, kdo toto veřejné řízení připravoval.

V současné době byla radě města předložena nově připravená projektová dokumentace pro návrh na vypsání nové soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu v opakovaném, zjednodušeném podlimitním řízení. Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhuje radě města pověřit zastupováním města, tedy zadavatele veřejné soutěže, firmu S.I.K. spol. s r.o. na základě mandátní smlouvy za cenu 35.000 Kč bez DPH.

Do data 4. února měl mít starosta tuto mandátní smlouvu připravenou k podpisu a lze s téměř stoprocentní jistotou předpokládat, že v současné době je již mandátní smlouva podepsána. Na dalším zasedání rady města, tedy dne 6.2. by radní měli schválit text a podmínky výběrového řízení a měl by zaznít i návrh na jmenování hodnotící komise.

Zastavme se u firmy S.I.K. Podobných mandátních smluv má tato firma, jak vyplývá z jednotlivých zápisů z jednání rady města, v průběhu času již mnoho. Většinou bývá pověřena zajistit výběrová řízení. Jenomže mnoho dalších mandátních smluv je podepsáno i se jménem Jan Hárovník. Na totéž, ale i na další zastupování města, většinou právě při veřejných zakázkách malého rozsahu.

Zajímavé na tom je však fakt, že se stále jedná jen o jednu a tutéž osobu. Jan Hárovník je totiž vlastníkem i firmy S.I.K. Takže se mu zadávají řízení jak na jméno, tak na firmu. Snad aby to tolik netlouklo do očí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.