Město očima nezávislého člověka

Na náměstí se bude opravovat dům čp 34

13.12.2012 20:46

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava uliční fasády a části 1. NP v domě čp 34 na Masarykově náměstí.

Bylo obesláno celkem sedm firem, všechny jsou v zápisu uvedeny. Z těchto sedmi firem čtyři buď nesplnily podmínky nebo nezaslaly nabídku, takže se vybíralo pouze ze tří firem. Hodnotící komise ve složení P. Havlíček, V. Fišerová a J. Polák vyhodnotila pořadí a jako nejlepší doporučila radě města nabídku firmy Vozáb s.r.o. z Hostína – Byšic.

Rada města s tímto návrhem souhlasila a rozhodla uzavřít smlouvu s touto firmou za cenu 2.509.247 Kč bez 20 % DPH. Termín, do kterého by měla být smlouva podepsána, byl stanoven na datum 4.1.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.