Město očima nezávislého člověka

Na náměstí září memento za Zápskou

03.12.2014 10:30

V celostátních médiích se velice často propírá neblahý fakt, že místní zastupitelstva povolují na svých územích devastaci zemědělských pozemků za účelem výstavby obchodních a jiných staveb. Zemědělští odborníci již delší dobu bijí na poplach, že v naší zemi rapidně ubývá kvalitní a vysoce bonitní zemědělské půdy pro zisk nadnárodních korporací, čímž plynou finanční prostředky ze země. Klimatologové dokonce předpokládají, že za třicet až padesát let se u nás změní klima natolik, že se zemědělské výnosy výrazně sníží a aby si republika uchovala alespoň současnou minimální míru soběstačnosti ve výrobě potravinových plodin, bude zapotřebí každičký hektar. Ekologové, nikoliv ekoteroristé, placení USA, aby do země zanášeli zmatek a chaos, jakými jsou například Greenpeace, či Děti země, o kterých se ví, že jsou placeni právě USA, ale ti skuteční ekologové, usilují o zachování každé zelené plochy, především ve městech, kde stromy zachycují velkou měrou velice zdraví lidí škodlivé prachové částice z výfukových plynů.

Naši zastupitelé v minulém volebním období, ale velká část jich v zastupitelstvu působí i nyní, rozhodli, že se zničí zahrádkářská kolonie na Zápské, aby na jejím místě mohlo vzniknout další a zbytečné obchodní centrum Kaufland. Samozřejmě, peníze, které zde nechají občané, opět poputují za hranice naší země.

Na brandýském náměstí září symbol svátků míru, klidu a pohody – vánoční strom. Tento vzrostlý, zdravý a nádherný strom musel zemřít kvůli ziskům obchodních dravců. Až do konce listopadu rostl a přinášel radost právě v lokalitě na Zápské. A stejně jako mnoho dalších stromů, musel ustoupit stavbě obchodní krabice. Tenhle krásný strom musel tak, jako tak zemřít, rozhodlo o tom dvanáct zaprodaných lidí, zastupitelů, tak alespoň jeho zánik přinese, byť jen na krátký čas, radost především dětem, kterým připomíná blížící se svátky patřící především jim.

Kolikrát se lidé ptají, co je to za lidi, kteří si ničí vlastní, tedy naši zemi, a rozhodují proti ní. Odpověď mohou tito přemýšliví lidé najít u nás ve městě. I tady byli zastupitelé, kteří zvedli ruku proti zájmu země, proti zájmu budoucnosti. Může se stát, že Kaufland nebude mít takové zisky, jaké očekával, vždyť lidí ve městě nepřibývá takovou měrou a obchodních center zde již bylo dost, a z města odejde. Zbyde po něm jenom krabice a již nikdy, ale opravdu nikdy se na jejím místě zeleň neobnoví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.