Město očima nezávislého člověka

Na novou část radnice se podepsala smlouva s plynaři

07.05.2013 14:27

Starosta Ondřej Přenosil seznámil radu města s návrhem na uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení, a tím pádem i úhradě nákladů, související se zakázkou Rozšíření radnice.

Smlouva o přeložce plynového vedení do nově vznikajících prostor brandýské radnice bude podepsána se společností RWE GasNet s.r.o. z Ústí nad Labem, která má na tuto činnost plnou moc od RWE Distribuce s.r.o.

Rada města pověřila starostu města tuto smlouvu podepsat. Nikde se však v zápisu z jednání rady města neobjevila částka, kterou město za přeložku plynu do nové části radnice zaplatí.

Tím, že vzniknou další radniční prostory, bude moci město přijímat další úředníky, jako bychom jich už tak neměli dost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.