Město očima nezávislého člověka

Na občana se vykašlali, na poslance už nikoliv

23.05.2013 12:03

Brandýská ulice Na Kopečku je pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena dopravními značkami. Lidé, kteří v ní bydlí tudíž nesmějí mít před svými domy vozidla zaparkována, buď musí zajet do dvora nebo vozidla zaparkovat jinde.

Městská policie tady občas provádí kontrolu dodržování dopravního značení. Jednoho vozidla se však značky zřejmě netýkaly. Zdali měl jeho řidič nějakou výjimku, známo není. Jednalo se služební vozidlo firmy Stavokomplet, která městu spravuje vodovody a kanalizace a provádí celou řadu staveb.

Před časem se na radu města obrátila jedna z občanek bydlící v této ulici se stížností, že zatímco ona zde své vozidlo mít nesmí, služební auto Stavokompletu zde parkuje zcela běžně a nikomu včetně městských strážníků to nevadí. Odpovědi se na svůj písemný dotaz a stížnost v zákonné lhůtě nedočkala. A proto ji zopakovala. Opět nic. Ticho po pěšině a vozidlo v ulici stálo dál.

Proto se na mne obrátila s prosbou o kontakt na poslance sněmovny Stanislava Humla a jí ho milerád poskytl. Stanislav Huml se obrátil na radu města s oficiální žádostí a ejhle, najednou se problematikou rada města zabývala.

V zápisu se objevilo, že rada města vzala informaci poslance na vědomí a uložila zaslat občance omluvu. Zápis již neuvádí, kdo měl dopis napsat a poslat, jmenován nikdo, dle zápisu, nebyl. Je však zvyklostí,  že podobné záležitosti řeší starosta města, tak proč se v zápisu neuvedlo, že rada města uložila omluvu poslat starostovi? Aby to snad nesnížilo jeho důstojnost?

A dále rada města uložila vedoucí dopravy odpovědět na žádost. Komu a na jakou žádost? To se ovšem ze zápisu nedozvíme. Přímo občance? Nebo poslanci Humlovi? Můžeme se jenom dohadovat.

Z celé záležitosti vyplývá jediné – pokud se obrátí na radu města občan, odpovědi se pravděpodobně nedočká, ale poslanci Parlamentu ČR si podobné pohrdání rada nedovolí.

Ještě, že tady toho poslance máme a že je slušný. Plní totiž svou přísahu, že zde bude pro lidi.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.