Město očima nezávislého člověka

Na Ostrůvku se bude opravovat vodovod a kanalizace

11.12.2013 12:23

Současně s budováním šíleně drahé cyklostezky bylo nutné přikročit i k celkové revitalizaci vodovodních a kanalizačních řadů tamtéž. Rada města dne 6. 11. 2013 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci: „Revitalizace Ostrůvku – vodovod a kanalizace.

Nabídku zaslali tři zájemci. Hodnotící komise ve složení: J. Polák, L. Antončík a P. Havlíček nabídky vyhodnotila a jako vítěze soutěže s nejnižší cenou vybrala a radě města doporučila společnost Stavokomplet s.r.o., která nabídla cenu 1.354.760 Kč bez DPH. Do data 15. 12. 2013 by mělo město s touto společností na práci uzavřít smlouvu a Stavokomplet tak bude kromě cyklostezky budovat i nový vodovod a kanalizaci.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.