Město očima nezávislého člověka

Na Otrůvek dostalo město dotaci

15.07.2013 11:20

Státní fond dopravní infrastruktury schválil městu dotaci ve výši 5.176.000 Kč na akci „Revitalizace Brandýského Ostrůvku – brána do Polabí – cyklostezka.“ Fakticky se jedná o evropské peníze.

Město bude v této záležitosti zastupovat Karel Hozík na základě uzavřené mandátní smlouvy a za svou činnost obdrží od města odměnu ve výši 40 tisíc korun. Za tuto částku zajistí pro město zpracování zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku a dále bude mít na starosti organizaci zadávacího řízení na dodavatele tohoto projektu.

Kolik prostředků do revitalizace Ostrůvku, vybudování další části cyklostezky přes něj včetně vybudování lávky přes Malé Labe, jak se nazývá kanál pro vodní sporty, zápis neuvádí. Ale z praxe víme, že při udělení jakékoliv dotace se investor musí podílet prostředky z vlastních zdrojů.

Je paradox, že evropské peníze na všelijaké cyklostezky k dispozici jsou, ale na daleko důležitější záležitosti města, například na vybudování nových vodovodních a kanalizačních řadů, které jsou ve valné většině staré přinejmenším padesát let, evropské peníze přidělovány nejsou. Totéž se týká i kompletních oprav mnoha ulic, vždyť ještě dnes, v jednadvacátém, století, máme ve městě ulice a místa, kde není ani vodovod, ani kanalizace, ale ani pořádná zpevněná vozovka. A zatímco na cyklostezky Evropa peníze poskytuje, na tyto důležitější investice pro většinu občanů města, se peníze nenajdou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.