Město očima nezávislého člověka

Na pořádání trhů se přihlásila jen jedna firma

11.03.2013 12:36

Podle platných zákonů nemůže být prostor, rekonstruovaný pomocí státní dotace, využíván vlastníkem a příjemcem dotace komerčně. Brandýské náměstí bylo zrekonstruováno právě za nemalé finanční pomoci státu, a proto se konání tradičních trhů na náměstí muselo vyřešit jinou formou, nežli je pronájem.

Rada města dne 16.1.2013 rozhodla, že zveřejní záměr poskytnout dočasně, jako výpůjčku, část Masarykova náměstí v Brandýse, a to smlouvou o spolupráci při pořádání trhů, jako trhů produktů Polabí.

V termínu zveřejněného záměru, to je do data 20.2.2013, byla radě města doručena pouze jedna nabídka. Po uplynutí termínu však došla nabídka další, dne 21.2.2013. Rada města nabídku vyhodnotila, zápis neuvádí, zda obě nebo jenom tu, která došla v termínu, a rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání trhů se společností AMZ Group Praha 7. Zároveň rada města uložila vedoucí odboru majetku města V. Fišerové předložit smlouvu radě města k posouzení a místostarostovi Nekvasilovi předložit návrh tržního řádu v souladu s připravovanou smlouvou.

Trhy na brandýském náměstí mají staletou tradici a využívali jich mnozí občané města a okolí. V tržní dny se jinak ospalé brandýské náměstí zaplnilo lidmi a skutečně žilo. Proto by bylo velmi nešťastné, aby se tradice brandýských trhů přerušila a bylo třeba hledat jinou formu pořádání trhů, aby nebyla v rozporu s předpisy.

Zápis z jednání rady města však již neuvádí, zdali firma za dočasné zapůjčení náměstí bude městu něco platit, nebo zdali bude náměstí moci využívat zadarmo. Vzhledem k tomu, že pořadatelům trhů museli trhovci a stánkaři vždy platit za zabrané místo, předpokládám, že tomu nyní nebude jinak a že i městský rozpočet nepřijde zkrátka.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.