Město očima nezávislého člověka

Na prevenci sesuvu bastionu se nikdo nepřihlásil

22.10.2014 10:17

Rada města dne 1. 10. 2014 rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení z důvodu, že nebyla podána ani jedna nabídka na akci: „Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu bastionu a svahů v areálu zámku Brandýs nad Labem.“

Dne 8. 10. 2014 rozhodla rada města o vyhlášení nové zakázky na tuto akci v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. To znamená, že veškeré nabídky a zadávací řízení včetně zadávací dokumentace nebudou zveřejňovány.

Téhož dne rada města rozhodla o jmenování hodnotící komise, která bude vyhodnocovat případné nabídky na toto dílo. Do hodnotící komise byli jmenováni: Jiří Nekvasil, Pavel Havlíček, Jiří Polák, Milan Novák a Libuše Fojtíková. Dle znění zápisu z jednání rady města vyplývá, že soutěž by měla proběhnout a být vyhodnocena do data uvedeného v zápisu, tedy do dne 31. 10. 2014.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.