Město očima nezávislého člověka

Na Probošťáku bude město opravovat sprchy

02.05.2013 13:03

Při schvalování rozpočtu města na letošní rok byla mezi investicemi uvedena i částka na opravu sprch v pronajatém areálu na Probošťíku. V nájemní smlouvě je uvedeno, že město bude hradit náklady na opravy či vybudování zařízení v budovách areálu, zatímco provozní náklady bude hradit nájemce.

V souladu s přijatým rozpočtem města a plánovanými investicemi se proto rada města rozhodla, že vypíše veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava sprch v areálu Proboštských jezer. Jedná se o celkovou rekonstrukci sprch v budově, kde jsou též umístěny WC. Rekonstrukce bude zahrnovat i výstavbu nových přívodů a rozvodů vody, odpadů a elektrického vedení.

Rada se usnesla, že výzvou obešle firmy z neveřejného seznamu firem, který, jako obvykle, tvoří nedílnou, nicméně neveřejnou, součást zápisu. Došlé cenové nabídky firem bude hodnotit komise, kterou rada města současně jmenovala. Tvoří ji známá a stále se opakující jména, jen s malými obměnami. V tomto případě jsou členy komise P. Havlíček, M. Mareš a V. Fišerová. Náhradníky komise byli jmenováni J. Katuš a H. Procházková.

Vzhledem k letní sezóně by stavba měla proběhnout již během měsíce května a června tak, aby na hlavní turistickou sezónu již byly opravy provedeny. Nabídky firem se budou hodnotit a posuzovat dne 3.5. v 10 hodin v budově radnice. Výsledky hodnocení pak komise neprodleně předá radě města na jejím nejbližším zasedání, aby práce mohly být provedeny v uvedeném termínu. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.