Město očima nezávislého člověka

Na Probošťáku se bude kácet

16.06.2012 11:57

Odbor životního prostředí navrhl Radě města, aby vybrala zhotovitele zakázky Bezpečnostní řez a kácení v areálu Proboštského koupaliště.

Dne 29. května byly proto poptány čtyři firmy a nejnižší nabídku 111.746 Kč zaslala firma Bursík – Zahradní služby. Rada města rozhodla, že s touto firmou bude uzavřena smlouva a práci provede právě ona.

Zápis z jednání Rady města však již neuvedl v jakém rozsahu budou práce prováděny, ani kdy se budou provádět. Všeobecná praxe je vzhledem k šetrnosti k přírodě, že se plánované kácení stromů provádí pouze v době vegetačního klidu. V době vegetačního období se kácí pouze v případě hrozícího vážného ohrožení nebo při polomech po silném větru, kdy byly stromy polámány.

Pokud by bylo kácení a bezpečnostní řez prováděn nyní v létě, byli by omezeni návštěvníci koupaliště. Není proto zcela jasné, proč se v zápisu z jednání rady města neobjevila pro občany města a okolí i informace, kdy se na Probošťáku kácet začne.

Další záležitostí u podobných zakázek, která se v zápisech z jednání Rady města neobjevuje, je informace o tom, co se s pokáceným dřevem děje dále. Dřevo je totiž majetkem města a jako takový musí být evidován včetně jeho dalšího prodeje. V zápisech z jednání rady města by se mělo proto objevovat, komu a za kolik bylo dřevo, v tomto případě se jedná o palivové dřevo, prodáno.

Bezpečností řezy porostů a kácení stromů probíhá na katastru města poměrně často a výtěžek z prodeje dřeva, jakožto majetku města, by se měl pravidelně objevovat v příjmové části rozpočtu města. Zatím jsem se ani v jednom rozpočtu města s touto položkou nesetkal.

Vzhledem k tomu, že se cena palivového dřeva prodávaného k dalšímu zpracování na palivové, tedy rozřezání na špalky, pohybuje mezi osmi až devíti sty korun za kubík, jedná se o nezanedbatelnou částku. 

Pokud by město na prodej tohoto palivového dřeva rezignovalo a nechalo ho firmě, cena za jeho prodej by měla být zohledněna ve výši nabídkové ceny firmy za tuto práci. Pokud se tak neděje, je prodej dřeva z pokácených o ořezaných stromů dalším příjmem firmy a pochybením povinnosti města při správě majetku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.