Město očima nezávislého člověka

Na revitalizaci Starého Labe se bude podílet už třetí firma

09.02.2013 12:48

Při první etapě obnovy houštecké tůně – Starého Labe, se využilo státní dotace. Poté se práce na několik let zastavily, dotace vyschnuly.

Administrátorem získání dalších dotací na II a III etapu je firma Cautor Project and Advising a.s., se kterou má město již delší čas podepsánu mandátní smlouvu. Na brandýské radnici proběhlo dne 9.1.2013 s touto firmou jednání a její doporučení rada města přijala usnesení, že podepíše další mandátní smlouvu s firmou Ingeniring Krkonoše a.s., která by měla zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla a vybrat toho nejlepšího. Jako obvykle to bude nejnižší nabídka. Mandátní smlouva byla podepsána nebo v nejbližší době podepsána bude.

Administrátor získání dotace doporučil radě města i další firmu, a to Aquatest s.s., která by městu měla zpracovat dokumentaci pro provádění stavby. Tato firma již vypracovala dokumentaci na I etapu prací na Starém Labi a následně i dokumentaci pro stavební povolení k etapě II a III.

Až se veškerá administrace vyřídí a pokud se administrátorovi, a tím pádem i městu, podaří získat dotaci, teprve poté bude na základě výsledků výběrového řízení podepsána další smlouva, tentokrát na opravdového zhotovitele stavby.

Na obnově Starého Labe se tak budou podílet, a budou městem placeni, celkem čtyři firmy.

Naskýtá se otázka, zdali by nešlo podepsat mandátní smlouvu pouze s jedinou firmou, která by zajistila veškerou administraci díla? Město by tak nemuselo platit dalším firmám a peníze by mohlo použít na něco jiného. I když by mělo být obnoveno Staré Labe ze státní dotace, stejně se i při dotaci musí finančně spolupodílet.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.