Město očima nezávislého člověka

Na Starém Labi se opět začne pracovat

30.01.2013 18:01

Před několika lety začala revitalizace tůně u Houštky, místními nazývané Starým Labem. Práce však byly posléze zastaveny, neboť se nepodařilo získat další dotace a břehy začaly opět zarůstat náletem. Pro městský rozpočet by pokračující práce byly příliš drahé.

Dne 27.12.2012 byl městu doručen registrační list, ve kterém se uvádí, že ministr životního prostředí rozhodl poskytnout městu dotaci z SFŽP na akci Revitalizace tůně v Houštce II. a III. etapa. Při získávání dotace působila pražská firma, která městu doporučila vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele díla. Tato firma doporučila a navrhla uzavřít mandátní smlouvu s další firmou, a to Ingeniring Krkonoše a.s. z Trutnova, která by měla zajistit realizaci služeb organizačního zajištění výběru nejvýhodnějšího zhotovitele stavby.

Rada města doporučení firmy akceptovala a uložila pracovnici odboru životního prostředí Karbanové předložit mandátní smlouvu s trutnovskou firmou k podpisu starostovi nejpozději do dne 31.1. 2013. Tato informace se objevila v zápisu z jednání rady města a znamená to, že rada města uposlechla doporučení jedné firmy a podepíše mandátní smlouvu s firmou druhou, která vůbec neprošla výběrovým řízením. To za prvé.

A za druhé. Tato další firma zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby a za to od města obdrží nemalé peníze. Takže to už bude druhá firma, která bude placena z jedné akce. A opět se bude jednat jenom o administrativní záležitosti. A tato druhá firma teprve vybere zhotovitele stavby, tedy třetí firmu a teprve ta provede vlastní stavbu. Není  to na hlavu?

Už po léta odborníci tvrdí, že nejdražší zakázky jsou právě zakázky měst a obcí. Zásluhou nedokonalých zákonů, nebo chcete-li zákonů nahrávajících rozkrádání státu, se peníze daňových poplatníků doslova drancují.

Tento případ nechť nám je příkladem. Shrňme si fakta. Máme zde jednu firmu, kterou si jako daňoví poplatníci platíme, a ta zajistí dotaci. Zároveň doporučí další firmu, a kdoví, není-li spřátelená, a ta provede výběrové řízení. A opět za peníze nás, daňových poplatníků. A teprve třetí firma provede vlastní práci, a to  ještě nelze vyloučit, že i ona se nebude chtít na městu, tedy na veřejných prostředcích, přiživit a různými dodatky smlouvy konečnou cenu o nějaký ten milionek nezvedne.

A pak se divíme, že i při neustále se zvyšujících daních vybíraných od lidí, státní dluh roste kosmickou rychlostí do astronomických výšek. Kdyby mělo město několik úředníků, kteří by dokázali dotace získat a stejně tak zajistili výběrové řízení, to vše za normální úřednický plat, město by ročně ušetřilo miliony korun. Stejně jako stát. Jenomže to by spousta firem přiživujících se na dotacích a využívajíce známých a kontaktů, tedy korupce, přišla o živobytí. A tak se dělá vše pro to, aby to bez nich nešlo. A zatím ani nejde.

A tak lidé neustále chudnou, státní dluh se zvyšuje a spousta firem si z našich peněz žije jak prasata v žitě. Dokud se tento systém nevymýtí, dluhu se nezbavíme. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.