Město očima nezávislého člověka

Na Starou Boleslav radnice opět nemyslí

19.11.2012 12:27

Dle zákona o obcích stanovuje  termín a místo veřejného zasedání zastupitelstva starosta obce. Rada města přijala návrh starosty Ondřeje Přenosila na konání 17 veřejného zasedání zastupitelstva na pondělí 10. prosince od 17 hodin. Místo konání – kaple brandýského zámku.

Toto zastupitelstvo, hned počátkem svého volebního období, přijalo úzus, že se veřejná zasedání zastupitelů budou dělit mezi obě části města. Jako algoritmus byl určen počet obyvatel. To znamenalo, že dvakrát by se zastupitelé sešli v Brandýse a potřetí ve Staré Boleslavi, kde žije třetina obyvatel celého města.

Poslední dvě veřejná zasedání zastupitelů se konala právě v kapli brandýského zámku, takže to nadcházející, prosincové, by se mělo, dle tohoto úzu, konat ve Staré Boleslavi. Jak je vidět, konat se tam nebude, a tak budou obyvatelé této části města, především ti starší, kteří by se rádi zasedání zastupitelů zúčastnili, opět diskriminováni.

I z tohoto jednání jak starosty města, tak i rady města, zcela zřetelně vyplývá, že neustále berou Starou Boleslav jako chudého příbuzného a na obyvatele starobylého, světově známého města, které bylo k Brandýsu připojeno násilně a z rozhodnutí bolševiků v roce 1960, vůbec neberou ohled.

Termín a místo konání veřejného zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno všemi sedmi radními, tedy i hlasem Josefa Daška a Daniela Procházky, kteří jako jedinincí dva radní žijí ve Staré Boleslavi. I tento fakt, že se proti již třetímu zasedání zastupitelstva v Brandýse neozvali a hlasovali pro něj, vypovídá o dvou faktech. Za prvé, že oba tito samozvaní radní vůbec neberou své spoluobčany na vědomí a za druhé, že zvednou ruku pro vše, co si koalice ODS a TOP 09 ve městě vymyslí.

Přijďte proto všichni, kdož chcete, aby se už konečně v našem městě dělo vše pro lidi a nikoliv pro radní a dejte našim radním najevo, že i ve Staré Boleslavi žijí lidé, kteří se o dění ve městě zajímají a mají právo na konání zastupitelské schůze i v této části města. A měli byste být pořádně slyšet.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.