Město očima nezávislého člověka

Na ulicích by se už mělo pracovat

04.03.2014 12:16

Rada města schválila dne 19. 2. 2014 text smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na rekonstrukci ulic Kralupské, Nádražní a Riegrovy a okolí s firmou PORR a.s. Tato firma zvítězila ve veřejné otevřené soutěži nabídkovou cenou 33.750.790 Kč bez DH, což se započítáním 21 % DPH činí 40.838.456 Kč.

Smlouva byla podepsána, jakmile byla ukončena ochranná lhůta v rámci veřejné zakázky a v návaznosti na pozitivní výsledek kontroly ROP Středočeského kraje, neboť akce bude částečně hrazena z dotace. Ta byla ROP schválena ve výši 20 milionů korun, takže město do kompletní rekonstrukce tří ulic včetně okolí z rozpočtu investuje přibližně stejnou částku. Pokud ovšem nenastanou nepředvídatelné okolnosti, tím potřeba dalších víceprací, čímž by se nabízená a vítězná cena navýšila. Je v našem městě neblahým zvykem, že právě toto se v mnoha případech děje, například při rekonstrukcích nebytových prostor v domech v Lipové ulici.

Podle předpokladů OÚRPP by měly práce na těchto ulicích začínat již nyní, neboť jsou velice příznivé klimatické podmínky, které prakticky letos dovolovaly provádět stavební práce bez zimního přerušení.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.