Město očima nezávislého člověka

Na veřejnosti se už nebude smět pít

21.04.2012 15:42

Na posledním zasedání rady města seznámil starosta Ondřej Přenosil radní s důvodovou zprávou ředitele městské policie Ladislava Gürtlera k přijetí Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě. 

Důvodem přijetí této vyhlášky jsou, dle zprávy městské policie, časté přestupky a jednání v rozporu se zákony a přijetím této vyhlášky by měl být naplněn zájem na zachování veřejného pořádku a ochrana obecního majetku. 

Tato vyhláška, respektive její návrh, byla konzultována s příslušným odborem MV ČR, který zajišťuje dohled nad obecními vyhláškami a k návrhu nebyly žádné připomínky. 

Znění vyhlášky včetně Sankčních opatření při jejím nedodržení zatím známo není. Jakmile se s vyhláškou seznámím, budu veřejnost informovat. 

Zatím mne zarazilo že, v oficiální zprávě rady města, se hovoří pouze o obecním majetku, ale již tam není jediná zmínka i o ochraně soukromého majetku, zdraví a bezpečnosti občanů. 

Před parlamentními volbami v roce 2010 jsem byl několik večerních hodin se studenty v zámecké zahradě a diskutovali jsme o předvolební situaci a vůbec o politice jak města, tak i státu. Pro mne to byly příjemně prožité chvíle, neboť se ve mně obnovila důvěra v mladou generaci. 

Ti studenti seděli na trávě, diskutovali se mnou a přitom popíjeli laciné víno. Vína bylo málo, studentů hodně, takže nehrozilo opití. 

Po přijetí vyhlášky o zákazu pití na veřejných prostranstvích, nemělo by se to týkat restauračních předzahrádek, bych takhle sedět se studenty nemohl, nesměli by se totiž vína napít, aby se nevystavovali případné pokutě od naší bdělé a ostražité městské policie. 

Podobné vyhlášky má již mnoho okolních měst, například Čelákovice. Hlavně kvůli bezdomovcům, ale jak praxe ukázala, ti si z nějaké vyhlášky nedělají vůbec nic a stejně si na veřejnosti pijí, jak se jim zachce. A nikdo s nimi nic neudělá, protože nemají peníze na pokuty. Takže se, jako mnoho jiných, tato vyhláška obrátí proti slušným lidem a na ty nepřizpůsobivé bude stejně krátká.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.