Město očima nezávislého člověka

Na Vrábí je nesmyslně nastavený semafor

01.02.2013 09:45

Město nechalo na několika místech města umístit semafory s radarem. Ty reagují na rychlost projíždějících vozidel. Neustále na nich svítí červená a když jede vozidlo předepsanou rychlostí, měla by naskočit zelená tak, aby řidič nemusel rychlost snižovat a mohl jet městem plynule.

Na Vrábí u benzínové stanice je však radar semaforu nasměrován naprosto nesmyslně. Měří totiž rychlost vozidel ještě daleko před dopravní značkou označující začátek města, tedy v místech, kde  řidiči ještě mohou jet devadesátikilometrovou rychlostí.

Běžně se tak stává, že radar změří vozidlo jedoucí více než padesátkou, a to i když řidič přesně dle silničního zákona u značky začátku města jede již předepsanou padesátkou. A semafor řidiče zastaví. Osobně jsem to několikrát vyzkoušel a pokaždé mě na semaforu zůstala červená, takže jsem musel zastavit. A to i přes to, že jsem si dával opravdu velký pozor na to, abych u značky se začátkem města jel méně nežli padesátkou.

A tak se běžně stává, že řidiči jedoucí předpisově jsou semaforem zastavování a stále více jich na červené světlo nereaguje a semafor projíždí na červenou. Pokud by toto zařízení mělo přispívat k dodržování předpisů v silniční dopravě, tak působí zcela opačně. Pokud řidiči vidí, že i když předpisy dodrží a přesto je semafor zastaví, prostě na něj nereagují.

Špatně a nesmyslně nastavený semafor tak přispívá k tomu, že se řidiči naučí semafory a značky nerespektovat. Pokud by semafor měl mít opravdu výchovný efekt, měl by být nastaven správně. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.