Město očima nezávislého člověka

Na zámek přišlo dalších 400 tisíc

03.12.2013 10:24

Ministerstvo kultury dotuje každoročně obnovu zámku menší sumou. Letos probíhá na zámku akce Celková obnova 2. patra západního křídla zámku včetně restaurování sgrafit a dalších s tím souvisejících prací. Ministerstvo kultury na tuto akci přispělo právě zmiňovanou částkou.

Podle zákona o obcích musí o přijetí jakékoliv dotace, daru nebo sponzorského příspěvku, rozhodovat zastupitelstvo města. Bude tomu tak i na příštím veřejném zasedání zastupitelstva 18. prosince.

Město získalo zámek počátkem 90 let, po dlouhých a složitých jednáních, do svého vlastnictví a zdědilo jej v hrozném stavu. Již od počátku bylo zřejmé, že oprava, rekonstrukce a obnova zámku, dominanty města, bude stát strašně moc peněz. A jakmile to bylo možné, peníze do zámku z rozpočtu města šly. Zároveň bylo zřejmé, že by to nebylo možné bez dotací státu, a tak nyní stát, byť nikoliv překvapujícími částkami, na obnovu zámku přispívá.

Kolik peněz se do zámku od samotného počátku vlastnictví města vložilo, se nyní jen těžko dohledá, proto jsem na minulém veřejném zasedání zastupitelstva 30. 10. požádal vedení města o dodání souhrnu všech investic do zámku a do kočárovny od počátku tohoto volebního období do října. Vedení města mělo ze zákona lhůtu na dodání požadovaných materiálů třicet dní. Teprve dnes ( 3. 12.) jsem mailem obdržel požadovaný materiál, stejně jako ostatní zastupitelé, od místostarosty Nekvasila.

Po důkladném prostudování tohoto materiálu ho zveřejním na těchto stránkách. Důvodem mé žádosti byly maily občanů města, kteří se obávali, aby na úkor rekonstrukce zámku nebyly odsouvány další investice, které dlouhodobě trápí obyvatele a zároveň zájem se dozvědět, kolik město zámek vlastně stojí. Brandýské noviny přinesou informaci o nákladech na zámek za toto volební období ještě během tohoto týdne.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.