Město očima nezávislého člověka

Na zámku bude další parkovací automat

14.03.2014 11:47

Začátkem května bude dokončena rekonstrukce ulice Plantáž v úseku od kočárovny k zámku. V tomto prostoru by mělo být vybudováno 20 parkovacích míst. Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města ke schválení ponechat tato parkovací místa pro potřeby zámku, kočárovny nebo další akce konané v okolí zámku.

Pokud by tato místa nebyla využita pro akce na zámku a okolí, navrhl odbor, aby se zde mohlo volně parkovat. Zároveň ale uvedl, aby tento zvolený režim fungoval správně, jak by měl, bude třeba parkování regulovat a zajistit jeho kontrolovatelnost. Dle OÚRPP by bylo optimální použít regulujícího systému na základě zkušeností z dalších míst ve městě, tudíž,  že by bylo nejlepší na toto parkoviště umístit parkovací automat.

Upozorňuji veřejnost, že o tomto dalším umístění bezrukého parkovacího bandity se v dopravní komisi nejednalo, takže jsem ani nemohl proti automatu hlasovat.

V parkovacím automatu by měl být režim nastaven tak, aby umožňoval použití pro akce na zámku a okolí nebo v kočárovně, ale i pro další volné parkování. I na tento automat by se vztahovaly stejné podmínky, jako na ostatní automaty rozmístěné v obou částech města, tedy by město za něj platilo majiteli 3.725 Kč bez DPH za měsíc a pouze skutečné zisky z něho, by šly do městské pokladny.

Rada města s tímto návrhem souhlasila, jak jinak, a už během měsíce dubna by měl být automat na parkovišti u kočárovny naistalován. Kvůli rozšíření zóny placeného parkování ve městě však musí být změněna vyhláška a ulice Plantáž zapsána do seznamu ulic s placeným parkováním, což ovšem pro radu města není žádný problém, v tomto případě bude jistě velice rychlá.

Pro občany a návštěvníky zámku to bude znamenat jediné, každá návštěva koncertu, jiné kulturní akce či veřejného zasedání zastupitelstva, se občanům prodraží o parkovné. Sazby jsou zatím neznámé, ale lze předpokládat, že budou stejné, jako na náměstí.

Již nyní a dopředu upozorňuji, že při konání veřejného zasedání zastupitelstva na zámku, a pokud bude na parkovišti u kočárovny volno, zaparkuji tam, ale platit nebudu, neboť s placeným parkováním na veřejných prostranstvích zásadně nesouhlasím a toto neplacení je mým veřejným protestem proti zvůli několika jednotlivců v radě města.

MO ČSSD již dříve uvedla, že pokud uspěje ve volbách na podzim tak, aby mohla dění ve městě ovlivňovat, neboť jako na opozici na ni nikdo z koalice nebere sebemenší zřetel, placené parkování zruší a parkování bude regulovat jiným způsobem, který by občanům nevykrádal peněženky. ČSSD totiž tvrdí, že město je tu pro lidi a nikoliv lidi pro několik členů rady města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.