Město očima nezávislého člověka

Na zámku proběhne debata o sociálním podnikání

16.04.2014 15:29

Organizace Vyšší Hrádek požádala radu města o pronájem kaple brandýského zámku za symbolickou jednu korunu na den 22. dubna 2014 od 9.00 hodin dopoledne do 13.00 hodin.

Vyšší Hrádek se aktivně věnuje problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a chce na toto téma upozornit veřejnost uspořádáním kulatého stolu. Hlavním tématem diskuze bude sociální podnikání.

Oblast sociálního podnikání lze, dle mých zkušeností, rozdělit do dvou rovin, stejně jako podnikatele v této oblasti. Jedni, a před nimi smekám pomyslný klobouk, invalidům opravdu pomáhají tím, že je zaměstnají, platí jim za práci odpovídající mzdu, ale zároveň od nich vyžadují pracovní nasazení, stejně jako tomu je u zdravých občanů. Toto podnikání v sociální oblasti je naprosto v pořádku a tito podnikatelé svým přístupem nesmírně zvedají invalidům sebevědomí a dávají jim příležitost na sebeuplatnění v lidské společnosti.

Ti druzí, a opět s tím mám osobní zkušenost, invalidy tak zvaně zaměstnají, ale pouze jako pracovní terapii při jejich diagnóze. Zároveň je však vedou pouze jako klienty těchto sociálních zařízení, na něž dostávají dotace od státu a mnohdy i z EU, a vyžadují od invalidů vysoké poplatky za denní pobyt v podobných zařízeních.

Konkrétní příklad. V jedné vesnici na Kladensku se nachází takovéto zařízení. Jeden z invalidů, znám jej osobně, držitel průkazu ZTP/P, tedy s nejtěžším postižením, v tomto zařízení pracuje v pekárně. Výrobky jsou dodávány do běžné distribuce a prodávány v obchodech. Onen invalida nemá pracovní smlouvu, nýbrž pouze smlouvu o pobytu a zařazení do skupiny pracovní terapie. Za výrobu pečiva sice dostává plat, ale zároveň musí hradit poplatky za pobyt, a což je paradox, i za zařazení do skupiny s pracovní terapií. Tyto poplatky převyšují onen jakoby plat a důchodce musí ještě tomuto sociálnímu zařízení doplácet ze svého invalidního důchodu a dávek na péči.

Prakticky to znamená, že invalida vyrábí pečivo a prakticky za to, že pracuje, ještě platí. Zisk z prodaných výrobků jde samozřejmě na účet sociálního zařízení. Tito podnikatelé nemají ani obyčejný soucit s postiženými, jsou pro ně pouhým výrobním artiklem a ziskem v jejich podnikání. Majitelé se zřejmě špatně nemají, vždyť v tomto zařízení mají zařízený byt, celá rodina, neplatí ani korunu nájem, neplatí elektřinu, plyn, ba ani soukromé mobilní telefony, to vše jde k tíži účetnictví sociálního zařízení.

Mám s tím osobní zkušenost, mám totiž těžkého invalidu v rodině a pracoval tam. Na naši radu z tohoto vyděračského zařízení odešel a měl veliké štěstí, že jsme narazili na podnikatele té první skupiny, tedy toho slušného. Je u něho zaměstnán, je plně spokojený a tím pádem jsou jeho pracovní výsledky vynikající. Co to udělalo s jeho sebevědomím, nemusím jistě ani popisovat.

A právě o tom všem by se měla na zámku vést diskuze. Rada města samozřejmě vyšla Vyššímu Hrádku vstříc a kapli zámku této organizace pronajala za jednu korunu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.