Město očima nezávislého člověka

Na zámku se budou opravovat sgrafita

08.10.2013 11:49

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města vypsat poptávkové řízení na opravu interiéru druhého patra západního zámeckého křídla – restaurování sgrafit.

Vzhledem ke specifičnosti zakázky budou z neveřejného seznamu firem rady města poptávány jenom ty firmy, které mají na tento druh práce platnou licenci, čímž se okruh firem velice zužuje. Rada města předpokládá, že realizace této veřejné zakázky by mohla proběhnout v období října až prosince letošního roku.

Pro otevření obálek s nabídkami firem rada města zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení: Milan Mareš, Jiří Nohejl a František Pecka a náhradníky jsou Jiří Polák, Jaroslav Katuš a Ladislav Antončík.

Veřejná zakázka restaurování sgrafit ve druhém patře západního křídla zámku by měla být, dle předpokladu rady města, ve výši 1,2 milionu korun, z toho by 400 tisíc korun měla činit dotace státu a 800 tisíc korun by mělo jít z rozpočtu města,

Vzhledem k dlouhodobé, a podotýkám, že potřebné, renovaci zámku, mne zajímá, kolik peněz z městského rozpočtu jenom za dobu tohoto volebního období již zámek spolknul. Dotaz položím přímo starostovi města a s jeho odpovědí samozřejmě čtenáře Brandýských novin seznámím.

Obávám se totiž, aby se ze zámku nestal jakýsi bumbrlíček na vysávání rozpočtu města, i když uznávám, že zámek si opravdu renovaci zaslouží, vždyť je to dominanta města a navíc je to, kromě Pražského hradu, jediný císařský zámek v republice. Ale ani tento fakt neznamená, že při stále napjatějším rozpočtu města, by se na úkor investic do zámku, mělo zapomínat na potřeby občanů města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.