Město očima nezávislého člověka

Na zastupitelstvu se bude projednávat i pískovna

11.12.2014 09:38

Druhé veřejné zasedání nového zastupitelstva se bude konat, jak už Brandýské noviny informovaly, ve středu 17. prosince v sále tělocvičny ZŠ ve Staré Boleslavi od 17 hodin. Na programu jednání bude konečně volba členů velice důležitého kontrolního výboru, která měla původně proběhnout již na ustanovujícím zasedání, ale kvůli námitkám zastupitelky Novákové (TOP 09) byla volba členů přeložena.

Na programu jednání budou po diskuzi s občany projednávány otázky rozpočtových opatření včetně rozpočtového provizoria na počátek roku 2015 a výhled na období 2016 až 2019. Dalším, a zřejmě nejdůležitějším bodem veřejného zasedání zastupitelstva, bude projednání záměru těžařské firmy Tapas Borek na otevření pískovny a následné zavážky v lokalitě u jatek. O podrobnostech budou BN informovat v samostatném článku.

Další body jednání se budou týkat investičních akcí s podporou dotací, zajištění svahů a bastionů u zámku, zateplení školy Na Výsluní, zateplení školy na Okružní, zateplení hasičárny v Brandýse a přeměna okolí mateřské školky v Pražské ulici na přírodní zahradu.

Na přiloženém CD obdrželi zastupitelé pravidelnou roční informaci o stavu vodárenské a kanalizační sítě a tento bod je dalším na programu. Velmi důležitou součástí tohoto bodu bude stanovení ceny vodného a stočného zastupiteli a z přiložených materiálů vyplývá, že by se cena na rok 2015 neměla zvyšovat, ale zůstat na stejné výši, jako tomu bylo v uplynulých dvou letech, ale bude záležet na eventuálních pozměňovacích návrzích zastupitelů a jejich hlasování. V závěru veřejného zasedání zastupitelstva se budou projednávat koupě a směny pozemků a poměrně důležitý bod odsouhlasení návrhů na pojmenování nových ulic ve městě vzniklých novou výstavbou. Jedná se o novou obytnou lokalitu mezi ulicemi Josefa Truhláře a Třebízského, kde vzniklo pět nových ulic. Rada města zastupitelům navrhuje tato jména nových ulic: Hlavenecká, Konětopská, Dříská, Borecká a Táhlá. Vzhledem k nadčasovým a nekonfliktním názvům nových ulic se předpokládá, že budou nové názvy ulic bez problémů odsouhlaseny.

Hned v počátku programu veřejného zasedání zastupitelstva bude samozřejmě diskuze s občany, a proto by ti z občanů, kteří mají připomínky k dění ve městě nebo i některé další důležité záležitosti, které by chtěli s vedením města i se zastupiteli projednat, by neměli váhat a do tělocvičny dorazit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.