Město očima nezávislého člověka

Na zastupitelstvu se o územním plánu nehovořilo

30.08.2014 09:02

Na veřejném zasedání zastupitelstva, ve čtvrtek 28. srpna, se o připomínkách občanů k územnímu plánu, který jak občanům, tak opozičním zastupitelům naprosto nevyhovuje, nakonec vůbec nehovořilo. Obavy opozice, že se tento bod zařadí do programu zasedání až dodatečně a na místě, se naštěstí nevyplnily.

Potěšitelné bylo, že i přes neobvyklý prázdninový termín svolání schůze, snad ovlivněný časnými komunálními volbami, byla účast zastupitelů stoprocentní, přítomno tudíž bylo všech jedenadvacet volených zástupců občanů.

Na programu nebyl žádný kontroverzní bod, a tak zasedání probíhalo věcně, rychle a konstruktivně. V diskuzi s občany nepadaly žádné ostřejší námitky ani připomínky, snad až na žádost občana, který požadoval zamyšlení nad zákazem vjezdu automobilů na panelovou cestu za bývalými jatkami do oblasti zahrádkářské kolonie, protože tato cesta je součástí cyklostezky a dochází zde ke konfliktním situacím. Názor občana navrhnu probrat na jednání dopravní komise, neboť se domnívám, že by se situace neměla řešit prostým zákazem vjezdu, ale jiným účinným opatřením.

Zastupitelé přijali, jako každoročně finanční dar na obnovu zámku od majitele společnosti Interclima Rybáře a vyslovili mu oficiální poděkování. Pan Rybář městu pravidelně přispívá na obnovu zámku po dlouhá léta a dík zastupitelstva tudíž byl zcela na místě.

Delší dobu se diskutovalo o vyřízení pohledávky společnosti Zera Group s.r.o., která městu dluží přes čtyři sta tisíc korun, ale o této záležitosti bude samostatný článek.

Zastupitelé bez problémů odsouhlasili prodej bytů oprávněným zájemcům všech privatizovaných domů v sídlišti Na Kloboučku, jejichž privatizaci zpočátku provázely protesty nájemníků bytů a zároveň zájemců o ně kvůli nesmyslně vysokému odhadu domů a tím pádem i příliš vysoké ceně. Po zrušení původního záměru na privatizaci těchto domů a přehodnocení odhadu, se nájemníci s městem nakonec dohodli o přijatelných cenách pro obě strany a prodej bytů zastupitelé mohli schválit bez problémů.

Stejně rychle proběhlo i schválení přijetí dotací na zateplení tří městských objektů, zato přijetí dotace na Obnovu Cvrčovického stromořadí prošlo pouze hlasy koalice.

Na závěr zasedání starosta Ondřej Přenosil oznámil, že současné končící zastupitelstvo čeká ještě jedno, závěrečné, veřejné zasedání v září.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.