Město očima nezávislého člověka

Nabídky na opravu sprch na Probošťáku jsou vyhodnoceny

21.05.2013 11:01

Rada města rozhodla dne 17.4. o vypsání poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na akci Oprava sprch v areálu Proboštského jezera v k.ú. Stará Boleslav. Jedná se o celkovou rekonstrukci sprch v objektu s WC včetně zajištění nových přívodů a rozvodů vody, odpadů a elektrické energie. Tato akce bude hrazena z rozpočtu města.

Celý rekreační areál na Probošťáku je v pronájmu, ale nadále zůstává v majetku města, a proto město, jako vlastník areálu, musí hradit veškeré investice, které jeho majetek zhodnotí. Existuje však i možnost ze zákona, že by nájemce areálu i tyto investice hradil ze svého rozpočtu a vynaložené náklady by si tak zvaně odbydlel. To znamená, že by se částka nájemného za rok, činí  100.000 Kč, o vynaložené investice ponížila a v případě, že by investice přesahovaly roční nájemné, odečítaly by se z nájemného tak dlouho, až by byly pokryty. To by ovšem musela tato klauzule být zakotvena ve smlouvě, což není, a tak tyto nutné investice město musí platit hned po jejich dokončení,

Do poptávkového řízení z neveřejného seznamu firem rady města se přihlásilo celkem šest zájemců o tuto akci. O. Komorous ze Staré Boleslavi se však z poptávkového řízení omluvil a nebyl do něho vůbec zařazen.

Hodnotící komise ve složení P. Havlíček, M. Mareš a V. Fišerová otevřela dne 3.5. došlé obálky z cenovými nabídkami firem. Tři z nich však neměly nabídku kompletní, chyběla jim v ní totiž navrhovaná Smlouva o dílo, a tak komise vybírala pouze ze dvou firem. Nejnižší nabídku zaslala firma Karla Gregora z našeho města, a to 238.854 Kč včetně DPH a komise doporučila radě města podepsat smlouvu s touto firmou.

Rada města návrh uznala a uložila vedoucí odboru majetku města V. Fišerové předložit starostovi města smlouvu nejpozději do dne 31.5. 2013. V zadání rady města původně byla stanovena realizace práce na měsíce květen a červen proto, aby byly práce provedeny ještě před začátkem hlavní rekreační sezóny a areál mohl být plně využíván. Zdali firma opravy do konce června opravdu stihne, se teprve uvidí.

Rozhodnutí rady města, zadat práci na městském majetku firmě působící ve městě jsem velice přivítal, vždyť podobných zakázek, které by prováděly městské firmy, platící daně do rozpočtu města, pokud se jedná o fyzické osoby, je jak šafránu. Většinu zakázek dostávají firmy z jiných měst a deklarovaná podpora podnikatelů ve městě ve volebních programech všech stran, se tak téměř vytrácí.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.