Město očima nezávislého člověka

Nádoby na tříděný odpad budou i nadále zdarma

06.05.2013 11:42

Od roku 2000 má město uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM na zapůjčení nádob na tříděný odpad zcela zdarma. Tyto nádoby jsou rozmístěny po celém městě.

Společnost však v loňském roce obdržela nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým se změnily některé podmínky pro její činnost. Proto musela společnost přistoupit k vypovězení starých smluv a sepsání nových, ve kterých však princip zapůjčení nádob na tříděný odpad zůstal nezměněn a i nadále je město může využívat zdarma.

Rada města vzala tuto informaci na vědomí a uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit do dne 31.5. starostovi Přenosilovi novou smlouvu k podpisu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.