Město očima nezávislého člověka

Nádraží spolklo další peníze

02.03.2013 11:41

Rada města projednávala návrh na uzavření Dodatku číslo 1 k mandátní smlouvě se společností 4TM Solution na poskytování služeb ekonomického a organizačního poradenství při administraci a řízení projektu „Modernizace autobusového terminálu Stará Boleslav“.

Dodatek zohledňuje skutečnost, že došlo k prodloužení harmonogramu prací o dva měsíce a dále zohledňuje změnu sazeb DPH. Důvody prodloužení byly ty, že posuzování projektu trvalé déle nežli se předpokládalo a dále pak delší realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to z důvodu objasňování nízké nabídkové ceny vítězného uchazeče.

Mandátní smlouva zaručovala firmě 4TM Solution cenu 312.800 Kč bez DPH, což při započítání DPH činilo 375.360 Kč. Dodatek tuto cenu navýšil, takže výsledná cena s DPH nyní činí 439.612 Kč, čímž navýšení činí celkem i s DPH 64.252 Kč.

Autobusové nádraží by mělo být předáno do provozu během měsíce března a  mělo by začít sloužit veřejnosti.

Doufám, že toto navýšení ceny bylo poslední a dále se cena navyšovat nebude, i tak nás autobusové nádraží stálo pěkné peníze.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.