Město očima nezávislého člověka

Nájemce nevyklidil prostory na zámku v termínu

19.06.2013 11:11

Nebytové prostory v brandýském zámku jsou pronajímány různým subjektům. Jedním z nich byl i Michal Kraus, který však podal na odbor majetku města žádost o ukončení nájemního poměru. Rada města se jeho žádostí zabývala dne 27.2.2013 a vzala na vědomí, že počínaje dnem 1.3.2013 počne běžet tříměsíční výpovědní lhůta. Nájemní poměr tak skončil dnem 30.5. a k tomuto datu měl být prostor naprosto vyklizen.

A právě dne 30.5. obdržel odbor majetku města žádost Michala Krause o prodloužení výpovědní lhůty o jeden měsíc, tedy do 30.6. Jako důvod uvedl problémy s vyklizením nebytových prostor.

Rada města jeho žádost projednala a usnesla se, že s prodloužením výpovědní lhůty nesouhlasí a zaslala nájemci výzvu k uvolnění nebytového prostoru do dne 28.6.2013. Zároveň rada města rozhodla, že zveřejní záměr na pronájem tohoto prostoru o výměře 65,42 m2 na zámku.

Připadá mi navýsost směšné, že rada města nesouhlasila s prodloužením výpovědní lhůty, jak požadoval nájemce, do 30.6. zároveň mu uložila, aby prostor vyklidil do data 28.6. Jednalo se tudíž o pouhopouhé dva dny. Naprosto nechápu, co tímto rozhodnutím rada města sledovala, neboť v zápise z jednání se nikde neuvádí, že by nájemce za nedodržení termínu vyklizení nebytových prostor byl jakkoliv sankcionován, což bych očekával. Namísto sankcí přišlo toto rozhodnutí rady města.

Můžeme se tudíž divit, když stále více občanů města nevěřícně kroutí nad prací a rozhodováním rady města hlavou?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.