Město očima nezávislého člověka

Nájemné v obecních bytech je předražené

08.01.2014 10:43

Rada města na svém zasedání dne 1. 8. 2012 rozhodla u nájemních smluv na pronájem obecních bytů stanovit od 1. 1. 2013 obvyklé nájemné. Město má veškeré byty, až na jeden, vedeny jako byty standardní, tedy I. kategorie. Na návrh realitní kanceláře stanovila rada města tehdy nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc.

Odbor majetku města oslovil okolní obce ve věci stanovení nájemného v obecních bytech a zjistil, že nájemné u nich činí od 68,41 Kč/m2/měsíc do 100 Kč/m2/měsíc. Státní fond rozvoje bydlení zveřejnil na svých stránkách mapy nájemného, které byly dříve zveřejňovány na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Na těchto mapách jsou uvedeny informace o nájemném standardních bytů zjištěné odhadem obvyklého nájemného soudním znalcem.

Pro naše město bylo navrženo nájemné, dle typu bytu, ve dvou výších, a to 92 Kč/m2/měsíc a 97,70 Kč/m2/měsíc. Tímto zveřejněním vyšlo najevo, že nájemné v obecních bytech města bylo předražené.

Vzhledem k tomu, že město již příliš mnoho bytů ve vlastnictví nemá a ty, které dosud vlastní, se nacházejí především v lokalitách ulic F.X. Procházky a Lipové v Brandýse a  Sídliště ve Staré Boleslavi, navrhl odbor majetku města v souladu s návrhem Státního fondu rozvoje bydlení stanovit nájemné v obecních bytech ve výši 90 Kč/m2/měsíc.

Rada města s tímto návrhem odboru majetku města souhlasila a rozhodla o revokaci usnesení o výši nájemného ze dne 1. 8. 2012 a rozhodla u nájemních smluv na pronájem obecních bytů uzavíraných po 1. 1. 2014 stanovit nájemné ve výši 90 Kč/m2/měsíc.

A co to pro nájemníky znamená? Nic moc! Jak vyplývá z usnesení rady města, nové, nižší nájemné se týká pouze těch smluv o pronájmu bytů, které budou uzavřeny až po 1. lednu letošního roku. Jenomže naprostá většina nájemníků v obecních bytech má uzavřeny smlouvy samozřejmě před tímto datem, takže budou muset i nadále platit předražené nájemné. Rada města se tak zachovala velice pokrytecky. Aby vyhověla legislativě, snížila sice nájemné o desetikorunu za metr čtvereční, ale od naprosté většiny nájemníků bude předražené nájemné vybírat vesele dále.

Nájemníci by tudíž měli udělat jediné, žádat město o zrušení staré nájemní smlouvy a uzavření smlouvy nové, již za změněné ceny nájemného. Tím by nájemníci ušetřili například u bytu o výměře 50 m2 měsíčně pětistovku, a to už by především důchodci a rodiny s dětmi velice pocítili. Pokud by se nájemníkům nové smlouvy uzavřít nepodařilo, byli by i nadále městem prakticky vydíráni a okrádáni.

Tvrdím již delší dobu, že nájemné v našem městě je asociální, předražené a vyděračské a jak se ukázalo, nyní mně dal za pravdu i Státní fond rozvoje bydlení. Námitky rady města, že by do městské kasy plynulo méně peněz neobstojí, stačí omezit některé naprosto zbytečné a předražené výdaje a snížení výběru peněz za nižší nájemné rozpočet ani nepocítí. Chce to jenom chtít.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.