Město očima nezávislého člověka

Náklady na provoz synagogy rada nezveřejnila

13.06.2014 08:23

Rada města odsouhlasila návrh vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu Milana Novákana na uzavření "Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na základě partnertství města a Federací židovských obcí v ČR". Jedná se o součást projektu "Revitalizace židovských památek v ČR".

Dle sdělení rady města se smlouva uzavírá za účelem zajištění udržitelnosti provozu v obnovené synagoze, spojené s rabínským domem na adrese Na Potoce čp. 140 v Brandýse. Rada města zároveň na svém předminulém jednání uložila vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu Novákovi předložit do data 10.6. tuto smlouvu podepsat, což se jistojistě stalo.

Dále rada města, na tomtéž zasedání, Novákovi uložila, aby do dne 11. 6. předložil radě města kalkulaci předpokládaných ročních nákladů vyplývajících z uzavřené smlouvy s Federací židovských obcí v ČR. Jelikož do zveřejnění předešlého zápisu z jednání rady města nebylo možné zřejmě tuto kalkulaci zařadit, očekávala veřejnost, stejně jako zastupitelé, že v zápisu z příštího jednání rady města, se tato kalkulace, tedy náklady, které bude muset město na provoz synagogy a rabínského domu za rok vynaložit, budou zveřejněny.

Další jednání rady města proběhlo dne 5. 6., zápis byl zveřejněn s obvyklým zpožděním zapříčiněným nutností ověřit zápis dvěma radními, což nějakou chvíli trvá. Roční náklady na provoz a údržbu synangogy a rabínského domu se však nikde v zápisu neobjevily, a tak veřejnost nemá možnost se dozvědět, jakým způsobem rada města s jejími penězi nakládá.

Navíc se prosákla na veřejnost utajovaná informace, že synagoga musela být opatřena kamerovým systémem napojeným na centrální pult ochrany, jenomže byla s největší pravděpodobností vadná elektroinstalace, která vyhořela. O kolik se tato zřejmě nekvalitně provedná práce prodražila, se veřejnost též nedozví, stejně jako se neměla dozvědět, že došlo k tak závažné poruše elektroinstalace, že bylo dokonce ohroženo slavnostní otevření synagogy.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.