Město očima nezávislého člověka

Náměstí bude o půl milionu dražší – kvůli jedné lampě

30.04.2012 19:12

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na uzavření Dodatku číslo jedna ke Smlouvě o dílo Revitalizace brandýského náměstí s firmou, která nakonec podepsala smlouvu. Připomínám, že se jednalo až o třetí firmu v pořadí a s poměrně vyšší cenou nežli dvě firmy umístivší se před ní. Ty ovšem nesložily bankovní záruku a smlouvu nepodepsaly. Že by náhoda?

Tímto dodatkem se navyšuje původně sjednaná cena o 476.230,81 Kč včetně 20 % DPH. Dodatek také posouvá původně stanovený termín dokončení stavby, který byl stanoven, a to už po prodloužení, na 31.5.2012. Podle dodatku by měla firma dokončit revitalizaci náměstí do října letošního roku. Uvidíme, co na to řeknou úřady poskytující státní dotace a nejedná se o malou částku, ale o celých 30 milionů korun.

Termín se posouvá, uvádí se v oficiálních materiálech rady města, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimě – kdo by to řekl, že v zimě bude mrznout, že? A dále z důvodu prováděného záchranného archeologického výzkumu, který je dán zákonem, takže se o něm opět dopředu vědělo.

Podle dokumentu rady města, požadavek na zvýšení ceny vznikl na základě přidání jedné lampy veřejného osvětlení u lékárny, a to včetně kabeláže. V původním projektu asi lampa u přechodu, který zde je po řadu desetiletí, jaksi vypadla, když se nyní musí přidávat. Dalším důvodem navýšení ceny za dílo je změna tvaru kašny včetně úpravy její technologie.

Opět podotýkám, že kašna i s technologií byla zastupitelstvu představena v konečné a vysoutěžené podobě na pracovním zasedání a o žádných nutných změnách se tehdy vůbec nehovořilo.

V materiálech rady města se dále uvádí, že navýšení ceny proběhlo dle platných zákonů a nepřesáhlo povolených 20 % ceny z celkové částky.

Firma nabídla cenu za celé kompletní dílo v ceně 34.396.548 Kč a 20 % DPH tudíž činilo 6.879.309,60 Kč, takže celková cena činila 41.275.857,60 Kč.

Dodatkem ke smlouvě za vícepráce (chce se položit otázka za jaké, když se o lampě muselo vědět a kašna byla jako celek odsouhlasena) se tudíž cena zvedla o 396.859,01 Kč bez DPH a celkové navýšení ceny i s DPH, které je ve výši 79.371,80 Kč, je 476.230,81 Kč.

Celková cena za revitalizaci brandýského náměstí se tudíž vyšplhala na 41.752.088 Kč.

Takže shrnuto a podtrženo: Práce na náměstí vůbec nevybočila z dlouhodobě zaběhnutého systému, že se u městských investičních akcí tradičně cena navyšuje různými dodatky ke smlouvám za všelijaké vícepráce. Neznám jedinou městskou akci, a že je sleduji po celá léta velice pečlivě, kdy by dílo bylo bez závad odvedeno za vysoutěženou cenu.

V tomto případě se přece dopředu muselo vědět, že u přechodu pro chodce u lékárny musí být pro větší bezpečnost chodců lampa veřejného osvětlení a tudíž její instalace měla být součástí zadání podmínek výběrového řízení. A v otázce kašny jsem se osobně ptal při její prezentaci, zdali je projekt konečný a neměnný a byl jsem tehdy místostarostou Nekvasilem ujištěn, že tomu tak je. Jak se nyní ukázalo, nebyla to pravda.

Už samotný zákon o veřejných soutěžích je nastaven prokorupčně, když umožňuje přidávat k ceně různé dodatky a vícepráce, v mnohých případech doslova do očí bijících. Měl by být změněn, a to tak, že by veřejné zakázky stanovovaly cenu absolutně konečnou a zcela výjimečně by mohly být doplněny dodatky. Mělo by se jednat jenom o ty případy, kdy by se po odkrytí zeminy objevily velké nedostatky v inženýrských sítích, které předem nemohly být známy. Jinak by se dodatky na nadzemní práce nesměly sepisovat.

V všech případech, firma, aby zakázku získala, stanoví záměrně cenu nižší, a pak se na své peníze dostane právě díky různým dodatkům a vícepracím. A my, daňoví poplatníci to všechno platíme, například i tím, že se nám zvýší daň z nemovitosti, kterou jsme si postavili na vlastním pozemku a za vlastní peníze.

A přitom znám případy, že vedení Čelákovic na dodatky a vícepráce zásadně v jednom případě nepřistoupilo a firma musela odvést dílo za původní cenu. Ale to byla spíše bílá vrána mezi obvyklými praktikami českých měst.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.