Město očima nezávislého člověka

Náměstí bude stát přes 42 miliónů

15.07.2012 14:15

Jak jsem již dříve uváděl, došlo mezi městem a firmou M-Silnice a.s. k uzavření dvou dodatků k původní Smlouvě o dílo.

Na svém posledním zasedání rada města oba tyto dodatky s konečnou platností posvětila. Jednalo se o dříve nepředvídatelné vícepráce. U prvního dodatku se jednalo o instalaci lampy veřejného osvětlení včetně pokládky kabelů u přechodu pro chodce u lékárny a o změnu technologie kašny včetně změny jejího tvaru z kruhového na oválný. Druhý dodatek se týkal podloží silnice v ulici Pražská a přilehlém pojezdovém chodníku, kde se musel aplikovat zpevňující materiál. Dalším nepředvídatelným nárůstem prací byla pokládka optických a metalických kabelů do betonového koryta v ulici Pražská.

Původní, firmou nabídnutá cena byla ve výši 41.275.857,60 Kč včetně DPH a zatímní konečná cena i se započítáním nákladů na vícepráce se vyšplhala na výši 42.410.777 Kč včetně DPH.

Můžeme jenom doufat, že se v průběhu dalších prací opět neobjeví dříve nepředpokládané vícepráce a konečná cena za revitalizaci náměstí se již zvyšovat nebude.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.