Město očima nezávislého člověka

Náměstí má nového nájemce

09.09.2013 11:15

Dle sdělení místostarosty Jiřího Nekvasila, se dne 11.9. 2013 budou konat na Masarykově náměstí v Brandýse obnovené trhy. Tentokrát již za působnosti nového nájemce náměstí, neboť s tím předešlým nebylo spokojena ani město, ale ani samotní trhovci, protože nájem pod stánky byl i pro ně příliš drahý, a proto na náměstí nejezdili.

Vzhledem k faktu, že při revitalizaci brandýského náměstí bylo využito nemalé státní dotace, dle platných smluvních podmínek se takto vybudované prostory nesmějí po nějaký rok využívat komerčně. Proto město přistoupilo k faktickému obejití této podmínky, a to tím, že s předešlým nájemcem podepsalo smlouvu o spolupráci. Tento smluvní partner však už prostor komerčně využívat mohl. Fakticky tak došlo k doslovnému naplnění starého českého přísloví, že vlk se nažral a koza zůstala celá.

Smlouva o spolupráci s minulým nájemcem tedy byla vypovězena a rada města hledala nový subjekt, což se nyní podařilo a smlouva o spolupráci byla podepsána znovu. Nový nájemce náměstí počítá s konáním trhů pouze každý týden ve středu, odpadne tudíž tradiční tržní sobota, kdy se na náměstí vždy objevovalo nejvíce lidí. Proč se sobota vynechala, zápis neuvádí.

Nyní rada města řešila problém s parkovacími kartami pro prodejce kvůli zásobování stánků. Již za působení předešlého nájemce bylo dne 15.3.2013 vydáno celkem patnáct servisních parkovacích karet a za každou z nich nájemce městu uhradil 1.000 Kč. Ty poté následně prodával stánkařům. S ukončením smlouvy o spolupráci přestaly tyto karty platit a problém se musel řešit s novým nájemcem náměstí. Ten souhlasil s původním řešením, ono se také nic jiného vymyslet nedalo, a tak se nyní budou vydávat servisní parkovací karty v počtu patnácti pro zásobování stánků nové. A opět budou stát každá z nich 1.000 Kč.

Budou platit pouze ve dni konání trhu a také pouze po čas, kdy se trh konat bude. V jiný čas karty platit nebudou. A stejně jako v minulosti si tyto karty zájemci z řad prodejců budou muset od nájemce náměstí zakoupit.

Na zápisu z jednání rady města je však jedna veliká zajímavost. Nikde, ani na jediném místě zápisu, se neobjevilo jméno nového nájemce náměstí, se kterým má město podepsanou smlouvu o spolupráci. A opět se tím potvrdilo opakované tvrzení opozice, že současné vedení města informuje obyvatele, ale i zastupitele s co nejmenší mírou informací. Jistě, ze zákona má každý zastupitel právo, aby mu vedení města novou firmu spravující náměstí sdělilo, ale pouze tehdy, když o tuto informaci poníženě požádá. Namísto toho, aby tak zásadní věc uvedlo v zápisu, který si občané mohou na oficielních stránkách města přečíst.

Minulým nájemcem náměstí byla firma AMZ, která vlastní a pronajímá areál bývalých BSS, to se vědělo. Kdo je však novým smluvním partnerem při spolupráci na využívání náměstí, budu muset zjistit dotazem. A myslím si, že je to jenom zbytečné zatěžování jak radniční administrativy, tak i zastupitelů, stačilo přece v zápisu uvést název firmy. Ale to by muselo být vedení města daleko vstřícnější, nežli tomu, v současném volebním období, je.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.